Naast PV nu ook rapportage verkeersongeval verkrijgbaar

De Stichting Processen Verbaal (Stichting PV) is gestart met de uitlevering van de “kenmerkenmeldingen plus”.

Deze rapportages van verkeersongevallen vervangen de registratiesets die de politie tot 2010 altijd opmaakte.

De kenmerkenmeldingen plus helpen verzekeraars en andere belanghebbenden bij de afhandeling van schade na een ongeval, bijvoorbeeld om de toedracht vast te stellen. In totaal komen er nu zo’n 80.000 extra rapportages beschikbaar.

De politie maakt sinds januari 2010 geen politierapporten of registratiesets meer bij verkeersongevallen. Alleen nog bij grote ongevallen maakt de politie een proces-verbaal op. Het ontbreken van de registratiesets leidde in veel gevallen bij problemen bij bijvoorbeeld de afhandeling van schade bij verkeersongevallen.

Basisinformatie aanrijding

Sinds augustus 2013 maakt de politie de zogeheten ‘kenmerkenmeldingen plus’ als zij aanwezig was bij een aanrijding, dat is bij 25 tot 30 procent van de aanrijdingen het geval. In de kenmerkenmelding plus staat een beschrijving van de toedracht, de locatie en de betrokken personen en voertuigen. Ook wordt aangegeven of sprake is van gebruik van alcohol of verdovende middelen. De Stichting PV kreeg steeds vaker de vraag van belanghebbenden als verzekeraars of zij het document konden ontvangen. Het geeft immers nuttige basisinformatie over het ongeval.

Aanvragen

Het aanvragen verloopt op dezelfde manier als het aanvragen van een proces-verbaal. Particulieren kunnen dat doen via het webformulier op de website van de Stichting PV. Een kenmerkenmelding plus komt binnen een paar dagen na een aanrijding beschikbaar. Bij een proces-verbaal duurt dat langer omdat meestal aanvullend onderzoek nodig is.

De kosten voor het aanvragen van een proces-verbaal of een kenmerkenmelding plus bedragen € 8,40 incl. btw. Indien achteraf blijkt dat de politie geen kenmerkenmelding plus of proces-verbaal heeft opgemaakt wordt geen restitutie verleend van het gestorte bedrag.

Een aanvraag heeft alleen zin als het gaat om aanrijdingen of aanvaringen. Voor processen-verbaal opgemaakt ter zake van een ander feit, dient men zich te wenden tot de politie of de Officier van Justitie.

GEEN REACTIES