Naar duurzame acceptatie van risk management

Er worden nog steeds vraagtekens geplaatst bij de bekwaamheid van risk managers als gevolg van verouderde opvattingen over de functie. Risk management is met meer autoriteit en zichtbaarheid uit de financiële crisis gekomen: risk managers kunnen nu op hoger niveau een prominentere rol vervullen in het besluitvormingsproces. Desondanks worden nog steeds vraagtekens geplaatst bij de bekwaamheid van deze beroepsgroep als gevolg van verouderde opvattingen over de functie. Dit blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU), uitgevoerd in samenwerking met ACE."Sinds de start van de wereldwijde recessie zijn veel ondernemingen gaan luisteren naar hun risk manager", aldus Ron Verhulsdonck, Country Manager Benelux van ACE Europe. "Er is een groeiend besef van de waarde die risk managers kunnen hebben voor de ondernemingsstrategie. Risk management is echter op een tweesprong aangekomen: als de beroepsgroep zichzelf louter tot de technische aspecten van risk management beperkt, zal risk management aan relevantie inboeten zodra de economie weer aantrekt. Als risk managers daarentegen in staat zijn om een ´risk culture´ in hun bedrijf te bewerkstelligen met betrokkenheid van alle medewerkers, dan zal dat hun positie, en die van het bedrijf, duurzaam versterken."

Hoewel bedrijven duidelijk oog hebben voor het belang van strategisch risk management – bijna 60% van de respondenten vindt het vermogen om nieuwe risico’s te identificeren waardevol – bleken de meningen over de effectiviteit van deze discipline verdeeld:

  • Slechts 35% van de respondenten was van mening dat hun organisatie effectief is in het anticiperen op en meten van nieuwe risico’s.
  • De helft van de ondervraagden vond dat er binnen hun organisatie sprake is van een gedegen inzicht in de ondernemingsrisico’s.
  • Minder dan de helft (46%) was van mening dat hun organisatie erin slaagt om risk management aan de ondernemingsstrategie te koppelen.

Uit het rapport blijkt dat een verouderde perceptie van de rol van risk managers bijdraagt aan de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd als zij een structurele strategische positie willen verwerven. De grootste groep respondenten (42%) vindt dat risk management de meest zinvolle bijdrage kan leveren aan ´het voldoen aan de wet- en regelgeving´. Dit doet vermoeden dat men risk management nog altijd associeert met preventieve werkzaamheden: het aflopen van een checklist om compliance te waarborgen.

GEEN REACTIES