Motie vraagt omzettingstermijn hypotheken te verlengen

Het CDA constateert dat de extra overgangstermijn voor het omzetten van een hypotheek in veel gevallen een wassen neus blijkt te zijn.

Veel adviseurs hebben al moeten ervaren dat de geldverstrekkers het loket hiervoor aan het sluiten zijn, of al gesloten hebben.

Jamie Hilgersom deed eerder een beroep op de AFM om in te grijpen. Omdat de omzettingstermijn te kort is om aan alle relaties een juist, volledige en passend advies te kunnen geven. Zie ook: Omzetting hypotheken onder onredelijke tijdsdruk.

De overgangstermijn loopt tot 1 april. “Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Blok eerder besloten dat mensen langer dan tot 1 januari jl. de tijd kregen om hun hypotheek om te zetten naar bijvoorbeeld een spaarhypotheek en daarmee daadwerkelijk te gaan aflossen. Het ministerie heeft echter pas half februari en begin maart op verzoek van hypotheekverstrekkers informatie verstrekt over wat er precies mogelijk is en waaraan mensen in diverse situaties moeten voldoen. Deze groep mensen moet dus nu, binnen een maand, complexe financiële besluiten nemen. Terwijl dat in een aantal gevallen praktisch nagenoeg onmogelijk is, zowel voor henzelf als hun financiële dienstverlener”, aldus het CDA, op wier initiatief de verlengingstermijn tot stand kwam.

Sommige banken hebben nu al aangegeven aanvragen niet meer te kunnen afhandelen voor 1 april. CDA-kamerlid Raymond Knops: “Op deze manier hebben mensen niets aan de overgangstermijn. Als het ministerie al zo lang nodig heeft om uit te leggen wat er precies moet gebeuren, hoe moeten mensen thuis dat dan weten?”

De CDA’er pleitte deze week in een overleg met minister Blok dan ook voor coulance bij de overgangstermijn. “Mensen die zich tijdig hebben aangemeld om hun hypotheek om te zetten, moeten binnen de regels van de overgangstermijn kunnen blijven vallen. Ook al kunnen banken deze gevallen pas in de loop van april afhandelen. Dat zou recht doen aan de zorgplicht van de regering. Het zou ook in de geest zijn van de eerder gemaakte overgangsregeling, terwijl het daarnaast de overheid niets extra’s kost. Naar schatting 80 tot 100.000 mensen zijn hiervan de dupe, voornamelijk doordat een groot deel van de benodigde informatie te laat ter beschikking komt. “

Het CDA gaat nu een motie indienen om te minister alsnog te bewegen deze grote groep huizenbezitters te helpen.

GEEN REACTIES