Minister reageert op De Grote Pensioenroof

In november 2010 zond KRO Reporter een televisieprogramma uit onder de titel De Grote Pensioenroof met als kernvraag waar de grote buffers uit de jaren 90 zijn gebleven “ Er zat genoeg vet op de botten om grote tegenvallers op te vangen. Maar waar zijn die kapitalen gebleven? Reporter reconstrueerde “De Grote Pensioenroof, een miljardenspel waarin de Staat der Nederlanden een dubieuze rol speelt”.

Aandacht werd besteed aan de 25 miljard euro die uit het ABP zou zijn onttrokken. Minister Kamp geeft in een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer aan dat ABP de premie in de periode 1982-1994 verlaagde van 21% naar (op enig moment) 8,8%.

“Daarnaast is de overrente bij het ABP benut om een belangrijk deel van de jaarlijkse VUT-kosten te financieren. Tot slot heeft het ABP in 1988 een tegenvaller ingeboekt op grond van verbeterde administratieve inzichten. Tezamen komt dit neer op een bedrag in de orde van grootte van 25 miljard euro.”

Er is, behoudens de premieverlaging, geen geld teruggevloeid naar de sponsors, aldus Kamp. Wel hebben ondernemingspensioenfondsen belangrijke bedragen laten terugvloeien naar de sponsors. Kamp wijst de Kamer erop dat dergelijke praktijken na invoering van de Pensioenwet niet meer mogelijk zijn.

In zijn brief geeft hij een vrij gedetailleerd overzicht van ontwikkelingen van het ABP vóór en tijdens de privatisering.
Een belangrijk onderdeel van de uitzending was het interview met DNB-directeur Joanne Kellerman, die stelde dat aanpassingen noodzakelijk zijn om voor huidige en toekomstige generaties een collectief en solidair pensioenstelsel te behouden. Kamp schrijft haar woorden te onderschrijven.

De uitzending ‘De Grote Pensioenroof’

Het interview met Joanne Kellerman

GEEN REACTIES