Minister holt belang natura zorgverzekering uit

Natura zorgverzekeraars die hoog in de vergelijkingssites willen scoren krijgen straks heel wat uit te leggen als het aan Edith Schippers ligt.

Dagblad Trouw onthult dat de minister van Volksgezondheid een brief aan de Tweede Kamer stuurt, waarin ze meldt dat patiënten die naar een arts of ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft, de rekening straks grotendeels of helemaal zelf moeten betalen.

Ze is van plan dat vast te leggen in een wetswijziging dat alleen betrekking heeft op natura-zorgverzekeringen. Consumenten die voor zo’n polis kiezen gaan er dan in haar zienswijze meer akkoord dat zij alleen gebruik maken van de door de zorgverzekeraar geselecteerde en gecontracteerde zorg.

Consumenten die dat niet willen moeten een (duurdere) resitutieverzekering afsluiten.

"De keuzevrijheid blijft overeind. Je kunt zelf kiezen welke verzekeringsvorm je neemt, de goedkopere of de duurdere. Bovendien kan je kiezen tussen verschillende zorgverzekeraars met verschillende zorgaanbieders", aldus Schippers in Trouw.

Ze wil de zorgverzekeraars verplichten om cliënten vóór het afsluiten van de verzekering duidelijk te maken met welke zorgaanbieders contracten zijn afgesloten. Zit het favoriete ziekenhuis daar niet bij, dan kan de cliënt in zee gaan met een verzekeraar die met dat ziekenhuis wel een contract heeft, aldus Trouw.

Nu is het nog zo dat mensen met een natura-verzekering recht hebben op een redelijke vergoeding, ook voor een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Maar dit ondermijnt volgens Schippers het zorgstelsel, waarin zorgverzekeraars selectief inkopen tegen de scherpste prijs.

Het is traditie dat alle media aan het eind van het jaar bol staan van de grote premieverschillen in de zorgsector. Dat leidt er toe dat veel consumenten in de – door diezelfde media ondersteunde – veronderstelling dat elke basis zorgverzekering gelijk is, kiezen voor de goedkoopste aanbieders.

Aan het verschil tussen een natura- en resitutiepolis wordt doorgaans in het publiiciteisgeweld geen of nauwelijks aandacht besteed.

Het lijkt dan ook weinig realistisch van de minister om te veronderstellen dat straks voor de gemiddelde consument dat verschil duidelijk is en dat die daarnaast in staat is (of gesteld wordt) om uit te zoeken welke verzekeraar met welke zorgaanbieders (gesplitst naar sector) een contract heeft afgesloten.

GEEN REACTIES