Minister Donner: ╚rek is uit de premies╚

“Het grootste gevaar dat ons pensioenstelsel bedreigt, is het verlies aan vertrouwen. Werknemers sparen ongeveer een derde van hun inkomen voor hun oude dag, maar dan moeten ze er ook op kunnen vertrouwen dat het geld later beschikbaar zal zijn." Minister Donner (SZW) zei dat in zijn rede tijdens Pensioenpoort, een evenement dat twee keer per jaar plaatsvindt op initiatief van het Verbond en PricewaterhouseCoopers.

Vanwege de lange tijd die kan zitten tussen premie en pensioen noemt Donner vier zaken van wezenlijk belang voor het vertrouwen: realistische verwachtingen, scherpe toetsingseisen, een deskundig en betrouwbaar beheer van de gelden, en transparantie.  "Het kan dan ook geen toeval zijn dat die vier aspecten juist nu een rol spelen in de discussie over de parameters, het financieel toetsingskader, de governance van pensioenfondsen en de ´woekerpolissen´: "als het om vertrouwen gaat, liggen pensioenen en verzekeringen dicht bij elkaar."

Donner benadrukte dat maatregelen nú nodig zijn. "Wachten tot het beter wordt", is wat hem betreft geen optie. Stevig en structureel ingrijpen is nodig om de zwakke kanten van het pensioenstelsel te versterken. De rek is uit de premies, meer zekerheid wordt onbetaalbaar, maar de prijs van de beoogde zekerheid moet wel worden betaald."

GEEN REACTIES