Minister brengt branche in onmogelijke positie

Minister De Jager heeft naar aanleiding van Kamervragen nog eens het standpunt van DNB over serviceabonnementen uitgelegd. Op de belangrijkste vraag van SP-Kamerlid Irrgang, namelijk of de minister bereid is de wet aan te passen, gaat hij niet in. DNB heeft kort gezegd aangegeven dat een abonnementsvorm als een verzekering moet worden beschouwd als daarin een dienstverlening is begrepen waarvan het onzeker is of en hoe vaak de klant daar gebruik van gaat maken.

Provisie enige mogelijkheid

De intermediair die een dergelijk serviceabonnement voert, moet dus een vergunning als verzekeraar aanvragen, als hij op op grond daarvan de relatie wil begeleiden bij schadeclaims. Dit betekent concreet dat de branche verplicht is het provisiesysteem voor schadeverzekeringen in stand te houden. Andere alternatieven, zoals het aanvragen van een verzekeraarsvergunning of het in rekening brengen van een uurtarief voor schadebegeleiding, zijn in de praktijk onuitvoerbaar.

De minister frustreert door dit antwoord de mogelijkheid tot volledige transparantie. De weg die Bureau D&O heeft aangegeven en door Multisafe in de praktijk wordt toegepast, blijft voorlopig de enig mogelijke: een combinatie van provisie en abonnement.

Teleurstellend

Het ligt voor de hand dat wettelijke regels niet van de ene op de andere dag veranderd kunnen worden. Het is echter teleurstellend dat de minister in zijn antwoord ook voor de toekomst geen enkele opening biedt. Hij brengt de marktpartijen die echt transparant willen werken daarmee in een onmogelijke positie.

Opvallend

Opvallend is nog dat de minister in zijn beantwoording verwijst naar art. 149a Bgfo. Dit artikel is juist niet van toepassing op schadeverzekeringen, maar op complexe producten, hypotheken, uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers.

GEEN REACTIES