Citaten uit de redevoering van Bob Veldhuis

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Adfiz op 2 juni heeft voorzitter Bob Veldhuis een belangrijke en richtinggevende toespraak gehouden. Hieronder een aantal citaten:

Aparte pensioenmodule

Het in het leven roepen door de overheid van een separate pensioenmodule per 2012 was onvermijdelijk en zelfs gewenst. Indien er geen vrijstelling komt voor bijvoorbeeld de specialisten die de titel Register Pensioenadviseur dragen, zou dit blijk geven dat de overheid nog weinig geleerd heeft van de afgelopen pe-jaren.

PE

Wij pleiten ervoor zo spoedig mogelijk doch uiterlijk met de herziening in 2012 over de volle breedte van de huidige pe, een stelsel in te voeren dat meer aansluit op de achtergronden van de beroepsgroep, dus gedifferentieerder van aard is, dus effectiever.

Deskundigheid en integriteit

Onze professionaliteit en deskundigheid moeten verheven zijn boven die van de directe en bancaire kanalen. Evenals onze onafhankelijkheid. Wij moeten onze klanten een brede en onbevooroordeelde keus kunnen bieden. Aan onze integriteit mag niet worden getwijfeld, dit moet eigenlijk geborgd zijn, een USP voor het intermediair.

Evolueren

Wij evolueren van verkoper van verzekeringsproducten, van distributiekanaal van de verzekeraars tot adviseur van de klant, tot onafhankelijke inkoper voor de klant. Wij zijn niet van de verzekeraars, wij zijn geen distributiekanaal, wij zijn een inkoopkanaal en als we al van iemand zijn, dan zijn we van de klant. De enig toekomstvaste positie van het intermediair is aan de kant van de klant.Daarin moeten wij niet doorslaan door met onze rug naar de aanbieders te gaan staan, maar als wij spreken over partners in business, moeten wij primair denken aan de klant. Wij staan hem bij, wij behoeden hem tegen miskopen, wij kopen voor hem de best passende financiële producten in tegen de beste prijs bij de geschiktste aanbieder. Dát is de essentie van passend adviseren.Download de redevoering van voorzitter Bob Veldhuis

Bestuurlijk is in onze visie geen visie geen plek meer weggelegd voor aanbieders daar waar het gaat over het toezicht op het onafhankelijke intermediair. Expliciete en definitieve positionering aan de kant van de klant distantieert ons meer van de aanbieders, niet in de zin van afwenden of verwijderen, maar in meer afstand nemen.

Beloningsdiscussie

Wat in mijn opsomming der zaken heeft ontbroken, is de beloningskwestie, die zo heeft opgespeeld rondom de CAR. Laat ik er dit over zeggen. Wij interpreteren CAR als een instrument om de markt te ordenen. Behalve dat ons die inrichting niet aansprak, vonden wij de volgorde onjuist. Wie ideeën heeft om de markt te veranderen, moet daar dan ook beginnen en niet bij de beloning, die vloeit logischerwijze voort uit de gewijzigde marktomstandigheden. Adfiz is van mening, dat het intermediair niet langer distributiekanaal is maar adviseur, geen verkoper maar inkoper, geen partner in business is van aanbieders maar primair van de klant. Dit model willen wij expliciteren en verankeren.

Unlevel playingfield

Wij zullen nimmer akkoord gaan met de vormgeving van een beloning, die ons verder in een unlevel playingfield trekt. De concurrentie is moordend en de directe en bancaire kanalen hebben een grotere speelruimte dan het intermediair.

Betaling door aanbieders

Wij blijven van mening, dat aanbieders het intermediair zullen moeten betalen voor de taken die wij voor hem uitvoeren in het kader van de executie van zijn financiële producten, zoals wij die hebben ingekocht voor onze klanten.

Onder ‘documenten’ vindt u de volledige speech.

GEEN REACTIES