Meer verzekerings- en pensioenfaciliteiten voor zzp-ers

In een ontwerpadvies pleit de SER voor meer verzekerings- en pensioenfaciliteiten voor zzp-ers. Voor pensioenopbouw moeten zij dezelfde faciliteiten krijgen als werknemers.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) dragen op veel terreinen en in verschillende mate bij aan de samenleving en de economie en daarmee aan de sociaal-economische dynamiek. De opkomst van de zzp-er vraagt op een aantal terreinen om aanpassing van beleid. Dat geldt vooral op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen. Daarmee is het stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid ook in de toekomst beter toegesneden op een toenemende variëteit aan arbeidsrelaties. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER over de positie van zelfstandig ondernemers.

Het ontwerpadvies doet een aantal voorstellen die ertoe moeten leiden dat zzp-ers zich desgewenst kunnen verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. (zie ook in de afdeling Schade: ´AOV moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle zzp-ers´).

Ook vindt de SER dat zzp-ers gelijke fiscale mogelijkheden als werknemers moeten hebben om pensioen op te bouwen. Verder kunnen zzp-ers de mogelijkheden voor pensioenopbouw in de derde pijler (aanvullende particuliere pensioenen) beter benutten, bijvoorbeeld door via hun organisaties collectieve en daardoor voordeliger pensioenproducten te organiseren. (zie ook in de afdeling Pensioen: ´Zzp-er gelijke pensioenrechten als werknemer´).

GEEN REACTIES