AFM: Grote verschillen in pensioenopbouw

De pensioenopbouw bij beschikbare premieovereenkomsten (op basis van beleggingen) verschilt sterk per regeling, afhankelijk van de verschillen in de kosten, premies en bonussen. Daarbij zijn de risico´s van pensioenpremieovereenkomsten fors. Dit blijkt uit het rapport ´Doorrekening van beschikbare premieovereenkomsten´ van de Autoriteit Financiële Markten. "Goed advies en goede informatie zijn daarom cruciaal bij de aanschaf van deze pensioenproducten", aldus de toezichthouder. "Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de advisering over deze pensioenproducten ver onder de maat is. Voor adviseurs en verzekeraars is hier een belangrijke taak weggelegd."

De AFM heeft van 170 scenario´s de pensioenopbouw doorgerekend. Hieruit blijkt dat er tussen de 53 cent en 90 cent per euro betaalde inleg overblijft om te beleggen. Wanneer geen 90 cent, maar 53 cent per euro wordt belegd, leidt dit tot gemiddeld 41% lager ouderdomspensioen. Indien de kosten worden gemaximeerd op de onlangs gepubliceerde toetsnorm van het Verbond van Verzekeraars, dan leidt dit tot een 21% lager ouderdomspensioen dan wanneer 90 cent per euro belegd wordt.

De inleg (staffel) bij premieovereenkomsten is gebonden aan een fiscaal maximum. Uit een steekproef blijkt dat de fiscale ruimte in slechts 15% van de overeenkomsten maximaal wordt benut. Bij 10% van de overeenkomsten wordt een zogenoemde vlakke staffel gehanteerd. Het verschil in ouderdomspensioen tussen de maximale staffel en een vlakke staffel kan oplopen tot meer dan 60%.

De AFM herinnert eraan al meer rapporten gepubliceerd te hebben over premieovereenkomsten. "Het totaalbeeld dat is ontstaan uit deze onderzoeken biedt reden tot zorg. Beschikbare premieovereenkomsten kennen veelal aanzienlijke risico´s. De informatie over kosten is onduidelijk en de kwaliteit van het advies aan de werkgever is ver onder de maat. Hierdoor hebben deelnemers aan premieovereenkomsten onvoldoende inzicht in hun toekomstig pensioen en vaak te hoge verwachtingen."

GEEN REACTIES