Meer captives in Nederland

copyright Pixabay

Het aantal captives van Nederlandse bedrijven is nog steeds groeiende. Dat stelt Alex van den Doel van verzekeringsmakelaar AON in het NARIM-magazine.

Een captive is een verzekeringsmaatschappij of herverzekeringsmaatschappij, die zich als werkmaatschappij van een onderneming vooral bezighoudt met de acceptatie van risico’s van het bedrijf zelf. Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen jaren zes captives opgericht in onder andere Malta, Luxemburg en de Verenigde Staten. Hiermee stijg het aantal captives van Nederlandse bedrijven nog steeds, aldus Van den Doel. Dit is volgens hem in lijn met de wereldwijde ontwikkelingen, waar ondanks strengere regelgeving het aantal captives nog jaarlijks stijgt. Er zijn nu wereldwijd ruim 7.000 captives actief.

Cell captive
Vooral het aantal cell captives groeit snel, signaleert Van den Doel, en maakt in Europa nu ruim een derde uit van het totaal aantal in Europa geregistreerde captives. Een cell captive is onderdeel van een grote captive die door een verzekeraar of broker wordt beheerd.

Employee benefits
Wat betreft insurance lines is er volgens Van den Doel vooral een groeiende belangstelling voor cyberrisico’s en de risico’s van employee benefits. Op dit moment tekent slechts 1% van de captives wereldwijd employee benefits programma’s. Van den Doel verwacht dat dit snel zal groeien als gevolg van de toenemende inflatie van zorgkosten en de mogelijke diversificatie-effecten in de bestaande captives door toevoeging van deze programma’s.

‘Buitenproportioneel’
Hoewel veel Nederlandse captive directors op zichzelf positief zijn over Solvency II (waaraan ook de captives moeten voldoen) vinden zij bepaalde onderdelen ‘buitenproportioneel’. Daarmee wordt vooral gedoeld op het zogeheten ‘Agreed upon Procedures’, waarbij de captive en de accountant samen een programma opstellen voor de balans per begin 2016. Komend jaar worden de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de AUP nader bekeken. Daarnaast moeten captives komend jaar aan de slag met het voorbereiden van een crisisplan en het uitvoeren van een integriteitsrisico analyse.

Bron: NARIM Magazine

GEEN REACTIES