Maximum aftrekbaarheid afsluitprovisie verdubbeld

Dankzij een proces aangespannen door BDO geldt de fiscale aftrekmogelijkheid voor afsluitprovisie niet meer per woning maar per belastingplichtige. Huiseigenaren die hun woning hebben gefinancierd met een lening waarvoor ze afsluitprovisie hebben moeten betalen, mogen deze afsluitprovisie fiscaal aftrekken tot een absoluut maximum van euro 3.630. Tot voor kort stelde de Belastingdienst dat dit maximum gold per woning en niet per belastingplichtige. Accountantsorganisatie BDO maakte hier, ten behoeve van een van zijn klanten, bezwaar tegen want de belastingwetgeving in Nederland is in principe individueel. De Belastingdienst gaf ze gelijk. Fiscale partners die samen een lening zijn aangegaan, kunnen vanaf nu hun afsluitprovisie tot maximaal euro 7.260 aftrekken.

De belastingdienst heeft haar standpunt dus gewijzigd. Daarmee blijft de voorwaarde dat de directe aftrekbaarheid maximaal mag oplopen tot 1,5% van het bedrag van de aangegane schuld met een absoluut maximum van euro 3.630 in stand. Maar vanaf nu gelden deze voorwaarden niet meer per woning maar per belastingplichtige. Deze aangepaste zienswijze levert voor iedereen die samen met een fiscaal partner een huis koopt fiscaal voordeel op als de totaal betaalde afsluitprovisie meer dan euro 3.630 bedraagt. Accountantsorganisatie BDO en zijn klant zijn daarmee zeer tevreden: Miranda Hoeben, belastingadviseur bij BDO: "Door de wijziging van het standpunt wordt recht gedaan aan de individuele toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001"

GEEN REACTIES