Leo de Boer: één minuut over twaalf

Het vertrouwen van de klant kan alleen teruggewonnen worden als de wil om de regels na te leven uit het hart komt. Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars verricht de aftrap van het tweedaagse IIR Hypothekenevent. Uiteraard staat hij stil bij de beloningsdiscussie en trekt dat breder nu de Europese Commissie haar ideeën over complexe producten heeft gepresenteerd in de vorm van het PRIPs-initiatief heeft gepresenteerd. “Een soort Bgfo-wetgeving op Europees niveau”, vat hij samen. “In principe een uitstekende gedachte, maar we moeten ervoor waken dat ons niveau van consumentenbescherming niet in het geding komt. Daarom pleiten wij voor een Europees minimumniveau.” Dat het Ministerie van Financiën, de AFM, de verzekeraars en de adviseurs op één lijn zitten blijkt uit het feit dat zij gezamenlijk op de consultatie hebben gereageerd. Een unicum.

De advieswereld heeft weer even in schijnwerpers gestaan door de publicatie van hetAFM rapport Vervolgonderzoek Hypotheken. De kwaliteit is duidelijk vooruitgegaan, maar nog niet voldoende volgens de consumentenorganisaties.

“De conclusies van de AFM waren weliswaar positiever dan bij de nulmeting, maar de branche mag zich nog niet rijk rekenen. Uit het rapport blijkt dat er nog wel knelpunten zijn. De publicatie heeft minder ophef teweeggebracht dan het vorige onderzoek, maar uit het feit dat de AFM het nodig heeft gevonden om met zeven leidraden te komen, blijkt wel dat verbeteringen nodig zijn.”

Formalisme

“Daar staat tegenover dat de hypotheekadviseur wel heel veel op schrift moet vastleggen. Het is goed om serieus te gaan bekijken wat echt effectief is voor een goede dossiervorming en wat we onder de noemer ‘formalisme’ moeten scharen.” Hij noemt als voorbeeld de werkwijze van een grote adviesketen. “Men biedt op centraal niveau aan de aangesloten adviseurs bouwstenen aan voor de vastlegging van het advies. De toezichthouder heeft aangegeven dat elke intermediair het adviesgesprek in eigen woorden moet weergeven. Je kunt je afvragen welk doel met zo’n opvatting gediend wordt.”

Cultuuromslag

Een meer soepele houding van regelgevers en toezichthouder is waarschijnlijk pas te verwachten als er sprake is van een werkelijke cultuuromslag en zo ver is het nog niet als we het SEO-evaluatierapport moeten geloven. “SEO slaat daarmee de spijker op zijn kop met deze trieste conclusie”, vindt De Boer. “Al moet gezegd worden dat er wel sprake is van een beweging de goede kant op. Na alle commotie die de CAR-passages in het paper van het Verbond ‘De klant aan het stuur’ bestaat er nu een vorm van consensus over de positie van de adviseur. In theorie zitten de marktpartijen nu op één lijn, maar uiteindelijk gaat het om de urgentie waarmee deze zienswijze in praktijk wordt gebracht. Daarmee mag niet getalmd worden, want het is echt één minuut over twaalf. Het zou niet verstandig zijn om te kiezen voor een minimumbenadering van de komende regels. Er is geen weg terug en het vertrouwen van de klant kan echt alleen teruggewonnen worden als de wil om de regels na te leven uit het hart komt.”
Waterbedeffect

“Sommige politici maken zich met ons zorgen om het waterbedeffect. Zeker bij het adviseren van hypotheken en daaraan gelieerde inkomens- en schadeverzekeringen wordt de realiteit dat voor het afsluiten van de lening en inkomensbeschermers rechtstreeks aan de klant gedeclareerd wordt en dat voor opstal en inboedel de beloning in de vorm van provisie door de aanbieder plaatsvindt. Het staat als een paal boven water dat de politiek het nakomen van de mogelijke regels met betrekking tot provisietransparantie en het bonusverbod met argusogen zal volgen.”

Onderkant blijft bediend worden

Minder zorgen maakt De Boer zich over de toegankelijkheid van het advies. “Ik geloof er niet in dat de onderkant van de markt niet meer bediend kan worden. Geen aanbieder of hypotheekadviseur laat dit segment liggen. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om de declaratie in gedeelten te laten betalen.” Kan de aanbieder daarin een rol spelen? De Boer wil die weg niet direct afsluiten, maar ziet wel praktische bezwaren. “Dat is in de eerste plaats een zaak van de adviseur zelf en een omweg via de aanbieder leidt snel tot de onzuivere rolverdeling waaraan iedereen nu een eind wil maken. Het lijkt mij meer voor de hand te liggen dat adviseurs hiervoor zelf een financieringsvorm zoeken, zoals bijvoorbeeld een vorm van factoring.”

Niet handig

Over de level playing field zegt De Boer: “We moeten niet de fout maken om appels met peren te gaan vergelijken. Onafhankelijk adviseren is een andere vorm van dienstverlening dan het verkopen van een product uit eigen stal. Door hier een gelijk speelveld te eisen, associëren adviseurs zich met medewerkers van banken en directe aanbieders. Dat is niet logisch en handig.”

Lees het gehele interview in ThemaMagazine Hypothekenevent 2011

GEEN REACTIES