Maurice Oostendorp nieuwe directievoorzitter SNS Bank

Maurice Oostendorp is per 17 augustus 2015 nieuwe directievoorzitter SNS Bank N.V. Hij is in deze functie de opvolger van Dick Okhuijsen.

Maurice Oostendorp is sinds de nationalisatie (1 februari 2013) lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL.

Jan van Rutte:

“Samen met Gerard van Olphen heeft Maurice Oostendorp het bedrijf in ruim twee jaar tijd in rustiger vaarwater gebracht. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Als CFRO is hij betrokken geweest bij de verzelfstandiging van Propertize, de ontvlechting van SNS REAAL en de verkoop van VIVAT Verzekeringen. De Raad van Commissarissen wenst Maurice Oostendorp veel succes in zijn nieuwe rol bij SNS Bank N.V.”  De aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

GEEN REACTIES