Markt biedt geen AOV die bij zzp-wensen aansluit

ZZP-ers schatten risico’s van arbeidsongeschiktheid wel goed in maar missen verzekeringen die flexibel genoeg zijn.

Dat zei Linde Gonggrijp, voorzitter van FNV Zelfstandigen in een uitzending van BNR.

“Uit onderzoek blijkt dat zelfstandigen de kans dat zij arbeidsongeschikt raken op ruim 28% schatten. En als ze ziek thuis komen te zitten dan denken ze dat het dik een jaar kan duren. De meeste ondervraagden, 62%, zijn kostwinner.”

Betaalbaar en flexibel

Meer dan vier op de vijf zelfstandigen wil zelf kunnen bepalen wat ze wel en wat ze niet verzekeren en ze willen in ieder geval niet aan dure pakketen vastzitten. Tot slot denkt driekwart gezamenlijk als groep wel een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen ontwikkelen die zowel betaalbaar als flexibel genoeg is.

“We hebben dit onderzoek gedaan omdat we als belangenbehartiger het belangrijk vinden dat er goede regelingen komen; we wilden weten wat de zelfstandigen nou precies willen. Tot nu toe werd er vaak gedacht vanuit aanbod. We hebben met dit onderzoek juist in kaart willen brengen hoe ze tegen het risico aan kijken. Het blijkt dat ze de risico’s eigenlijk goed inschatten en zich daar goed van bewust zijn. De conclusie van de zelfstandigen is dat wat er nu is, niet is wat ze willen. 60 procent heeft iets geregeld waardoor ze een jaar goed kunnen functioneren. Dat is wel een wat positiever beeld dan dat zelfstandigen zich nergens bewust van zijn. Maar ze vinden dat de markt te weinig aanbod heeft dat bij hun wensen aansluit", vertelt Gonggrijp.

Verplichting

Een veelgehoorde oplossing is dat er een verplichte verzekering moet komen voor de zelfstandigen. “Dat is een moeilijk punt, want zelfstandigen willen niet betutteld worden. Maar het onderzoek laat zien dat waar 25 procent tegen een verplichting is, ook 25 procent voor is. FNV Zelfstandigen is niet voor verplichting, maar we wel voor een collectief waardoor het betaalbaar wordt. De vraag is hoe dat moet worden ingevuld, zonder dat het een keurslijf wordt waarin een zelfstandige wordt gestopt", aldus Gonggrijp.

GEEN REACTIES