Wel degelijk grote kwaliteitsverschillen in autodekkingen

De premiehoogte is slechts één van de aspecten bij de keuze van een autoverzekering, ook de verschillen in voorwaarden zijn belang.

Dat blijkt uit het Special Item Autoverzekeringen van MoneyView.

Alleen United Insurance heeft op zowel ‘prijs’ als ‘kwaliteit’ een 5-sterren ProductRating behaald. Univé heeft eveneens twee keer een 5-sterrenrating behaald, maar bij deze maatschappij betreft het twee verschillende varianten van één autoverzekering.

De autoverzekeringen met een 5-sterrenrating op ‘kwaliteit’ scoren over het algemeen boven marktconform ten aanzien van uitkeringsregelingen bij volledig verlies van de auto. Het overgrote deel van deze partijen scoort zeer goed met de zogenaamde aanschafwaarderegelingen, waarbij binnen een bepaalde termijn de schadevergoeding bij totaal verlies wordt bepaald aan de hand van de aanschafwaarde van de auto.

Uit de prijsanalyse blijkt dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering gemiddeld 120% is. De gemiddelde premie van alle autoverzekeringen met vijf sterren op prijs is € 314,- per jaar. Deze verzekeringen zijn daarmee gemiddeld 32% goedkoper dan het algehele marktgemiddelde van € 458,- per jaar.

Doorgaans vertaalt een hogere score op ‘kwaliteit’ zich in een lagere notering op prijs. De producten die op kwaliteit een 5-sterrenrating scoren, hebben daardoor vaak een gemiddelde premie die boven het marktgemiddelde van € 458,- per jaar ligt.

Dat blijkt bij vier producten ook daadwerkelijk het geval te zijn: de jaarpremies zijn gemiddeld 10% tot 30% hoger dan het marktgemiddelde. Bij twee producten met een 5-sterrenrating op kwaliteit ligt de gemiddelde jaarpremie echter 15% tot 32% onder het marktgemiddelde! Dat is het geval bij de autoverzekeringen van Onna-Onna en United Insurance. Rechtstreeks distributiekanaal groeide met 9%

Het goed willen scoren bij vergelijkingssites is de nieuwe strategie geworden. Veel (intermediaire) verzekeraars hebben de laatste jaren allerlei internetlabels ontwikkeld en verkopen dus via het rechtstreekse kanaal. Mede daarom is het rechtstreekse distributiekanaal sinds 2005 met 9% gegroeid. Opvallend is dat deze groei met name zichtbaar is bij autoverzekeringen en niet bij andere schadeproducten. Deze ontwikkeling lijkt voornamelijk ten koste te gaan van de traditionele tussenpersoon.

Overigens is het intermediair ook actief op het internet, omdat zij met eigen labels op de markt zijn gekomen en bepaalde vergelijkingssites zelf ook werkzaam zijn als tussenpersoon.

Marktaandelen

De marktposities van de grootste verzekeraars zijn in 2010 nauwelijks veranderd. Achmea is al jaren de grootste met een marktaandeel van 13%, gevolgd door concerngenoot Interpolis met een marktaandeel van 10%. Samen zijn deze aanbieders goed voor bijna een kwart van de totale premie-inkomsten. De overige maatschappijen binnen de top-5 zijn ASR (9%), Delta Lloyd Groep (incl. OHRA) (8%) en Univé (7%).

Een opvallende ontwikkeling is dat ASR steeds dichter bij Interpolis in de buurt komt. Interpolis heeft de laatste jaren 7% marktaandeel ingeleverd, waar ASR binnen dezelfde periode 10% aan marktaandeel heeft gewonnen

GEEN REACTIES