Marketingvergoeding valt onder provisieverbod vindt de AFM

Als betaald wordt voor een banner aan de adviseur die ook voor het betreffende product bemiddelt is dat een verboden vergoeding.

De AFM: “Marketingvergoedingen die als provisie zijn aan te merken zijn niet toegestaan. Dit geldt voor zowel het provisieverbod voor beleggingsondernemingen als voor het provisieverbod voor financiële dienstverleners.

Het betalen van vergoedingen aan beleggingsondernemingen of financiële dienstverleners door aanbieders van financiële en beleggingsproducten voor marketingactiviteiten, creëert een economische afhankelijkheid. Dit kan ertoe leiden dat de adviseur/bemiddelaar of de beleggingsonderneming beïnvloed wordt in zijn assortimentskeuze.”

Het is onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners niet toegestaan om provisies te ontvangen of te betalen voor het adviseren over, of bemiddelen in impactvolle producten. “Een marketingvergoeding die betrekking heeft op advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van de adviseur is daarom niet toegestaan, ongeacht de benaming die partijen aan de betaling geven”, aldus de AFM. “Bijvoorbeeld als een aanbieder een adviseur betaalt voor een productbanner, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, op de website van de adviseur, en de adviseur bemiddelt in dit product van de aanbieder, dan is er sprake van een verboden marketingvergoeding.

Marketingvergoedingen en beleggingsondernemingen

Het provisieverbod voor beleggingsonderneming is sinds 1 januari 2014 van toepassing. De AFM ziet marketingvergoedingen die door aanbieders van beleggingsproducten en beleggingsdiensten aan beleggingsondernemingen worden betaald, niet los van de door de beleggingsonderneming verleende beleggingsdiensten.

“Marketingvergoedingen aan beleggingsondernemingen kunnen beleggingsbeslissingen en adviezen aan klanten ongewenst beïnvloeden. Het provisieverbod is in het leven geroepen om dergelijke constructies tegen te gaan. Het beoogt voor beleggers en marktspelers een transparante, concurrerende, efficiënte en duurzame dienstverlening te bereiken waarin op alle onderdelen de belangen van de klant centraal worden gesteld.”

De AFM heeft een lijst vragen en antwoorden opgesteld over marketingvergoedingen voor beleggingsondernemingen. Op haar website behandelt zij veel gestelde vragen over het provisieverbod voor financiële diensten.

GEEN REACTIES