Markel introduceert Zonne-energie Verzekering

Markel International Nederland introduceert een nieuwe verzekering voor zonnepanelen en zonneboilers.

In toenemende mate worden in Nederland gebouwen voorzien van zonne-energie installaties. Voor eigenaren van deze kostbare installaties is het van belang dat deze systemen blijven functioneren en garant staan voor een hoge opbrengst van elektriciteit of warmte. Schade en opbrengstverlies hebben direct gevolgen voor de terugverdientijd van deze systemen.

De Zonne-energie Verzekering (ZEV) biedt een dekking die verder gaat dan de dekking onder de brandverzekering, waaronder veel zonne-energiesystemen verzekerd worden. Alle schade veroorzaakt door storm en wind (uitgezonderd schade veroorzaakt door orkanen), bijvoorbeeld door het losraken van dakpannen of vallende takken, is meeverzekerd. Dat geldt ook voor schade door eigen gebrek van de installatie of door diefstal zonder sporen van braak. Naast alle vormen van overspannings- of elektriciteitsschaden is tevens verzekerd de beschadiging van eigendommen van verzekerde als gevolg van het uit de zonneboilerinstallatie stromen van vloeistof.

Standaarddekking:

 • Beschadiging en verlies van de installatie inclusief brand
 • Verlies door diefstal zonder sporen van braak, vandalisme
 • Alle schade veroorzaakt door wind (uitgezonderd schade veroorzaakt door orkanen)
 • Eigen gebrek dekking zonder verplichting van een onderhoudscontract
 • Kosten voor opsporen en lokaliseren van een beschadiging
 • Beschadiging van eigendommen van verzekerde door een lekkende zonneboilerinstallatie
 • Meerkosten gemaakt voor overwerk en expreszendingen
 • Vergoeding op basis van nieuwwaarde of voortaxatie
 • Overdekking voor uitbreiding van de installatie
 • Eén eigen risico voor de totale schade, indien er ook sprake is van opbrengstverlies
 • Vergoeding van eigen schadebehandelingskosten van verzekerde
 • Opbrengstverlies: de vergoeding van de vermogensschade is gebaseerd op een vaste dagvergoeding gerelateerd aan de capaciteit van de installatie.

GEEN REACTIES