Mackaaij: pats boem in één keer provisieverbod schade invoeren

рProvisie is onze grootste vijand. Dit houdt ons met een dubbele Nelson gebonden aan productgerichte verkoop.с

Aldus Michael Mackaaij, directeur van het advies- en bemiddelingsbedrijf Multisafe en onder meer bekend van zijn gewonnen strijd tegen de Consumentenbond m.b.t. het abonnementensysteem.

In een interview in het magazine Verzekerd! van het Verbond van Verzekeraars zegt hij:

Wat mij betreft pakken we door en voeren we ook voor de schademarkt een provisieverbod in. Ik denk ook dat de markt geholpen is bij een wettelijk verbod, bijvoorbeeld vanaf 2017. Gewoon pats boem in één keer invoeren. Iedereen heeft dan vijf jaar de tijd om zicdh daarop voor te bereiden. Dat moet genoeg zijn. Overigens vind ik dat vooral voor de markt van belang, niet voor mijn eigen bedrijf. Wij lopen tegen dezelfde problemen en obstakels aan als ieder ander, maar toch vind ik dat we terug moeten naar een zuivere dienstverlening. Hoe je het ook wendt of keert, in een provisiemodel blijf je een bedrijfseconomische prikkel houden om zoveel mogelijk premie te ‘verkopen’. Laten we alsjeblieft niet dezelfde fout maken als bij Leven: vijftien jaar doen over een slag die je ook in vijf jaar kunt maken. De hypotheek- en levenmarkt zijn hét voorbeeld waarom het poldermodel niet werkt. In 1998 begonnen de misstanden. In 2002 is er een andere beloningssystematiek ingesteld. En vanaf 1 januari 2013 krijgen we te maken met een provisieverbod. Vijftien jaar om van oud naar nieuw te komen, zonde van de tijd en het geld. Ik heb begrepen dat de uitvoeringskosten alles bij elkaar zeker één miljard euro hebben bedragen, maar het kan net zo goed twee of drie miljard zijn.”

GEEN REACTIES