Lot toeslaglabel nog steeds onzeker

Had toch gekozen moeten worden voor drijvende, kapseizende en gezonken boten in plaats van munten? De AFM heeft nog geen beslissing genomen over het lot van het ‘doodgeboren’ toeslaglabel. In 2009 was de AFM al burgerlijk ongehoorzaam door eenmalig af te zien van het toeslaglabel. Omdat het gaat om een wettelijk voorgeschreven document, moest de toezichthouder dit besluit schielijk in een advies omdopen, waarna minister Donner de formele weg bewandelde en voor een jaar art. 4 Regeling Pensioenwet, dat de ‘beeldende maatstaf’ voorschrijft, op een zijspoor zette.

Nu opnieuw neemt de AFM voor 2011 het voortouw door het toeslaglabel te karakteriseren als ‘dead on arrival’. "Deze voorschriften zijn ontwikkeld in een tijd waarin de huidige omstandigheden niet zijn voorzien", aldus AFM-voorzitter. "Zelfs een afstempelend pensioenfonds moet nog een muntje in het label laten zien: we hadden over het hoofd gezien dat het toeslaglabel ook wel eens een afslaglabel zou kunnen worden."

Deze opmerking heeft aanleiding gegeven tot veel vragen, meldt AFM in haar Pensioennieuwsbrief.

Maar kan nog niet aangeven of pensioenuitvoerders nu wel of geen labelillustratie moeten meenemen in hun documenten. Voor de UPO’s is dat nog geen probleem, maar de Regeling schrijft ook voor dat het label getoond moet worden in bijvoorbeeld de startbrieven.

Nu we in het jaar 2011 leven en het eenjarige uitstel dus is verlopen, hebben pensioenuitvoerders er recht op te weten dat ze het label niet hoeven te gebruiken. Zo’n lastige beslissing lijkt dat niet. Of haalt minister Kamp alsnog de bootjes uit het dok?

GEEN REACTIES