Liever een hoger pensioen dan 100% zekerheid

Inzicht in de effecten van pensioenbeleid brengt mensen tot andere keuzes. Veel Nederlanders zeggen in eerste instantie geen risico te willen nemen met het beleggen van hun pensioengeld. Tegelijkertijd willen velen eerder stoppen met werken. Maar wie duidelijk ziet wat de effecten van die keuzes zijn, komt al snel tot andere conclusies. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB).

In het onderzoek werd een representatieve groep ondervraagd van ruim 500 werkende Nederlanders die pensioen opbouwen. Ze kregen voorgelegd welk belang ze hechten aan de hoogte van de premie, de hoogte van de uitkering, de pensioenleeftijd en de mate van beleggingsrisico. Zekerheid bleek daarbij in eerste instantie belangrijker dan de kosten of de hoogte van het pensioen.

Maar liever een hoger pensioen

Direct daarna werd dezelfde vraag opnieuw gesteld, maar nu maakten de onderzoekers de effecten van de keuzes zichtbaar. De ondervraagden konden aan drie knoppen draaien: premiehoogte, mate van beleggingsrisico en pensioenleeftijd. In een grafiek werd direct getoond wat de gemaakte keuzes betekenen voor de hoogte van het pensioen. Nu de effecten zichtbaar werden, veranderde de uitkomst opmerkelijk. Het deel van de respondenten dat geen of minder beleggingsrisico wenst, daalde spectaculair bij het tonen van de gevolgen die een meer risicoloze belegging heeft op de hoogte van het pensioen.  Waar in eerste instantie 73% aangeeft minder beleggingsrisico te willen lopen door meer te sparen in plaats van te beleggen, daalt dit tot 39% wanneer de consequenties van die keuze worden getoond. Wanneer duidelijkheid wordt geboden over de opbrengsten en effecten van beleggen, wordt het beeld bij het publiek dus direct genuanceerder.Download hier het rapport ‘Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst’

Eerder stoppen wordt minder interessant

Door het tonen van de gevolgen voor de hoogte van de uitkering, daalt het aantal mensen dat eerder wil stoppen met werken met meer dan de helft, van 37% naar 17%. Het percentage dat langer wil doorwerken na het 65e jaar, stijgt juist van 21% naar 44%.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat drie kwart van de ondervraagden denkt dat een pensioenfonds het pensioen beter regelt dan de respondent zelf zou kunnen. Toch kan iedereen vanaf vandaag als het ware zelf aan de knoppen draaien, om zo pensioenbeleid te simuleren. Zo wordt eenvoudig duidelijk wat de samenhang is tussen premie, beleggingsrisico, pensioenleeftijd en hoogte van de uitkering. De module die dit mogelijk maakt is ontwikkeld door VB en gebouwd door Ortec Finance en is te vinden op www.samenstajijsterk.nl (‘Zelf aan de knoppen’). Op deze site laten de gezamenlijke Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen zien wat de voordelen zijn van een collectief geregeld pensioen.

GEEN REACTIES