Belastingstelsel op de schop

De Studiecommissie Belastingstelsel, ingesteld door de minister en staatssecretaris van Financiën heeft een rapport uitgebracht waarin zij haar visie geeft op mogelijke herzieningen.De commissie pleit niet voor een grote stelselwijziging met bijvoorb Ook KEW moet verdwijnen "Stop met overstimuleren van vreemd vermogenfinanciering", aldus de commissie. "Het huidige belastingstelsel kent op een aantal plekken een stimulans om te veel met vreemd vermogen te financieren. Zoals de recente crisis heeft laten zien zorgt dit voor grote risico&acutes in ons economisch stelsel. Deze stimulansen zijn vooral te vinden in het eigen woningdossier en de winstbelasting voor vennootschappen. Deze stimulansen kunnen op de volgende wijze worden aangepakt:

Hypotheekrenteaftrek De commissie wil langzaam stoppen met "de overmatige subsidie op de eigen woning" en langzaam toegroeien naar een belastingheffing in box 3 gecombineerd met een vrijstelling. "Dit zorgt ervoor dat de overstimulering van de eigen woning wordt beëindigd, terwijl tegelijkertijd de tarieven in de inkomstenbelasting flink kunnen worden verlaagd."

GEEN REACTIES