L&G biedt pensioensparen met Van Lanschot

Legal & General gaat het door Van Lanschot ontwikkelde bankspaarproduct AanvullendPensioen Sparen aan haar relaties aanbieden.

Het fiscaal gefaciliteerde pensioensparen, waarop het Nederlandse depositogarantiestelsel van toepassing is, is beschikbaar voor iedereen met een aantoonbaar pensioentekort. In dat geval mag de inleg worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Het opgebouwde kapitaal moet worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente-uitkering, die uiterlijk in het kalenderjaar waarop de spaarder de 70-jarige leeftijd bereikt, moet ingaan. De uitkering is dan belast. Op dit moment groeit op jaarbasis het fiscaal gefaciliteerd sparen met 4 tot 5 miljard euro.

Degelijk advies belangrijk

“Zeker bij financiële producten waarbij fiscale voorwaarden gelden, is goed cliëntadvies noodzakelijk om misverstanden en daarmee potentiële teleurstellingen te voorkomen”, aldus Ieko Sevinga, lid raad van Bestuur Van Lanschot Bankiers NV. “Binnen de samenwerking die wij met Legal & General zijn aangegaan hechten wij daarom zeer aan het feit dat de AanvullendPensioen Sparen wordt geadviseerd door de bijna 600 adviseurs die hebben deelgenomen aan een door Legal & General opgezet deskundigheidsprogramma.”

Garanties daar waar nodig

“In het kader van vermogensopbouw is het een belangrijke taak van de adviseur om een goede afweging te maken waar het wel en niet wenselijk is om garanties met betrekking tot bepaalde doelkapitalen in te bouwen,” aldus Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General. “Met de AanvullendPensioen Sparen zoals wij die nu voeren, kunnen deze garanties worden geboden.”

Enkele productkenmerken

De minimale duur is 1 jaar en de maximale duur 40 jaar. De minimale periodieke inleg bedraagt € 100 per maand; de minimale eenmalige storting € 1.000. aximaal kan € 100.000 aan waarde overgedragen worden vanuit een andere bank of verzekeraar. Dit maximum geldt niet bij de inbreng vanuit een product van Legal & General.

Voor elke looptijd geldt een vast rentepercentage vanaf de stortingsdatum tot aan de einddatum. Het rentepercentage

is afhankelijk van de resterende looptijd.
Er wordt gerekend met een middelrente. Bijvoorbeeld: Op 1 januari doet de consument een storting van € 10.000,-. Het rentepercentage bedraagt 4%. Op 1 juli stort de rekeninghouder nog eens € 5.000,-. Het rentepercentage over deze storting bedraagt 3,7%. Het totale tegoed is € 15.000. De middelrente over het tegoed is dan 3,9%.

Kosten

De beheer- en administratiekosten z?n verrekend in hetrentepercentage dat wordtvergoed. Daarnaast vraagt Legal & General een kostenvergoeding van 64,50 per jaar (2013).

Er wordt € 150 aan kosten in rekening gebracht bij:

  • beëindiging vóór de einddatum
  • een waardeoverdracht vanwege echtscheiding vóór of na de einddatum
  • het uitoefenen van andere verboden handelingen.

Meer informatie over de situaties waarin deze kosten in rekening worden gebracht, is te vinden op de productkaart.

GEEN REACTIES