Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders

De AFM-leidraad geeft een overzicht van belangrijkste wettelijke vereisten op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer.

Ook bevat de leidraad handreikingen voor effectieve communicatie met de pensioendeelnemer. Deze leidraad is een hulpmiddel bij het naleven van wet- en regelgeving en moet pensioenuitvoerders in staat stellen “nieuwe mogelijkheden te zien om het belang van de deelnemers centraal te stellen”. De AFM: “Door gezamenlijke inspanningen van zowel individuele pensioenuitvoerders als de sector als geheel moet het lukken om het pensioen dichter bij de deelnemer te brengen.”

De AFM zal deze Leidraad regelmatig aanvullen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De meest actuele versie is altijd beschikbaar via deze website. Als er hoofdstukken aan de leidraad worden toegevoegd, zullen wij dat melden op de website en via onze nieuwsbrief.
De eerste publicatie van de leidraad bevat de belangrijkste wettelijk verplichtingen op het gebied van informatieverstrekking uit de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling, inclusief een aantal checklists.

GEEN REACTIES