AEGON: “Witgeld.nl wat kort door de bocht”

AEGON reageert op de door Findinet aan de kaak gestelde manier waarop Witgeld “pensioen” aan de man brengt.

In het visie-artikel ‘Wit Geld: zwarte bladzij voor imago’ uit Findinet kritiek op het bedrijf WitGeld, dat marktaandeel wil verwerven door het professionele intermediair in een kwaad daglicht te stellen.

Helemaal slecht voor het imago voor de branche vinden wij het, dat op de website de suggestie wordt gewekt dat pensioen niet méér is dan een spaarpot, die de klant ‘als zijn eigen adviseur’ kan vullen. De bezoeker kan doorlinken naar de website van AEGON Bank en daar voor zijn pensioenbehoefte een doodgewone spaarrekening openen. Het ligt voor de hand dat WitGeld voor die lead een vergoeding ontvangt.

Wij vroegen AEGON Bank of zij weet hoe haar rekening als pensioenproduct wordt aangeprezen.

“WitGeld ziet sparen als een oplossing voor (aanvullend) pensioen”, is de reactie van AEGON.
“Wij onderschrijven de wens om financiën en daarmee pensioen eenvoudiger te maken. Daarbij hoort ook het volledig en juist informeren van klanten. De huidige voorstelling van zaken op witgeld.nl is wat kort door de bocht. We hebben hen gevraagd om de informatie op pensioengebied en sparen te presenteren als één van de mogelijke oplossingen als een aanvullend pensioen. Het juist en volledig informeren van klanten op de website van de onafhankelijke bemiddelaar Witgeld is hun verantwoordelijkheid. AEGON is er van overtuigd dat Witgeld in de verdere ontwikkeling van hun dienstverlening hier beter invulling aan zal geven.”

Findinet zal uiteraard regelmatig nagaan of de overtuiging van AEGON juist is.

GEEN REACTIES