Legal & General wil 100% digitale aanvragen ORV in 2012

Legal & General start in de komende maanden een actie om het huidige percentage van 50% in 2012 naar 100% te brengen.

Het digitaal insturen van aanvraagformulieren voor een overlijdensrisicoverzekering biedt grote voordelen. “Allereerst, aldus drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General, verloopt het hele acceptatieproces nog sneller. Het is natuurlijk vreemd dat wij handmatig gegevens gaan invoeren in onze systemen die het intermediair al lang digitaal ter beschikking heeft. Naast snelheid vermindert ook de kans op fouten indien wij de gegevens zoals het intermediair die heeft ingevoerd, direct kunnen overnemen. Een en ander leidt tot kostenbesparingen. De markt van overlijdensrisicoverzekeringen is extreem concurrerend. In de afgelopen jaren hebben zich forse premiedalingen voorgedaan. Als Legal & General willen wij in staat zijn om, indien premies verder dalen, concurrerend te blijven. Dat kan alleen wanneer alle niet noodzakelijke kosten verdwijnen. Het dubbel invoeren van gegeven is een voorbeeld van niet noodzakelijke kosten”.

1 april 2012 actief vragen

“Vanaf 1 april a.s. zullen wij het met ons samenwerkend intermediair actief vragen hun aanvragen voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen digitaal aan te leveren. Kantoren die hiermee moeite hebben zullen worden bezocht door onze accountmanagers, aldus Arno Dolders. Samen met het intermediair zullen we dan kijken waar de knelpunten zitten en proberen die op te lossen. Digitalisering van het aanvraagproces is uiteindelijk ook voor het intermediair belangrijk. Papieren aanvragen kosten ook het intermediair extra tijd. Indien op 1 januari 2013 de provisies voor overlijdensrisicoverzekeringen worden afgeschaft, zal het intermediair er belang bij hebben om, waar mogelijk, kosten te besparen. Met een acceptatieproces dat volledig is ingericht op digitale communicatie denken wij ook het intermediair daarmee een dienst te bewijzen”. Ook gunstig voor het milieu

“Eerlijk is eerlijk, onze actie is in de eerste plaats ingegeven door de wens om enerzijds verdere kwaliteitswinst te boeken en anderzijds om de efficiency te verbeteren waardoor we concurrerende tarieven kunnen blijven aanbieden, aldus Arno Dolders. Dit gezegd hebbende, is het natuurlijk een plezierig bijkomend voordeel dat we ook een kleine bijdrage leveren aan het duurzaam ondernemen. Bij één aanvraag voor een nieuwe verzekering valt het misschien niet zo op. Maar wanneer je alle aanvragen over een heel jaar ziet, dan heb je het toch over een aardige vrachtauto vol papier. Wij hebben besloten om dit element extra te belichten door in de maand april voor elke aanvraag die digitaal wordt ingezonden een bijdrage te storten van € 2,- aan Natuurmonumenten. Bij de actie ‘digitalisering aanvraag overlijdensrisico- verzekering’ gebruiken wij daarom het symbool van een groeiende boom”.

GEEN REACTIES