Legal & General introduceert ORV met maandelijkse betaling

De uitkering vindt niet plaats in de vorm van een eenmalige kapitaalsuitkering maar naar keuze per maand of per jaar.

Het offerte- en aanvraagproces is helemaal online.

Begin mei 2014 heeft Legal & General de Legal & General Nabestaanden Polis geïntroduceerd met een volledig online aanvraagproces. Het is een overlijdensriscoverzekering waarbij de uitkering bij overlijden aan de nabestaanden naar keuze per maand per kwartaal of per (half)jaar plaatsvindt. Dit in afwijking van de reguliere situatie waarin het verzekerde kapitaal na overlijden in één keer wordt uitgekeerd.

De Legal & General Nabestaanden Polis heeft onder meer de volgende kenmerken:

  • Voor kandidaat-verzekerden tot 50 jaar geldt een keuringsgrens van € 750.000, -. Tot dit verzekerde bedrag is een digitale gezondheidsverklaring voldoende.
  • De verzekering kent geen en bloc-clausule en biedt daardoor extra bescherming voor de verzekerden en hun nabestaanden.
  • De klant heeft de keuze tussen een uitkering per maand, per kwartaal of per (half)jaar.
  • Er is flexibiliteit in de hoogte van de uitkering per periode. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vooraf te bepalen dat de uitkering hoger wordt op het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt en de ANW uitkering eindigt.
  • Keuze tussen een lijfrentevariant of een vaste rente. Bij de lijfrentevariant mag de premie in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen maar wordt de uitkering belast.
  • Bij de variant met vaste rente mag de premie niet in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen, maar dan blijft de uitkering ook onbelast.
  • Aanvullende dekkingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeschiktheidsrente.
  • Een digitale gezondheidsverklaring die dynamisch is. Bij aandoeningen wordt direct online doorgevraagd. Dit verhoogt de snelheid van de medische acceptatie, doordat achteraf veel minder aanvullende informatie en onderzoek nodig is.

Marketingondersteuning

Legal & General heeft voor de Nabestaande Polis uitgebreid voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dit kunnen financieel adviseurs gebruiken bij het analyseren van de inkomensbehoefte van consumenten na overlijden van een van de kostwinners. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de normen voor gezinsuitgaven opgesteld door het NIBUD.

GEEN REACTIES