Leerzaam jaarverslag Kifid

Het jaarverslag 2009 van Kifid, met beschouwingen van Ombudsman Wabeke en de Geschillencommissie is, zoals altijd, verplichte kost voor alle branchepartijen. Niet omdat elke pagina aanleiding zal zijn voor een goed gevoel, maar omdat lering getrokken kan worden uit de veelheid van casussen die in het jaarverslag op een goed leesbare manier worden beschreven.Het aantal klachten is toegenomen. Dat blijkt voornamelijk het geval zijn met betrekking tot bancaire producten:

Ontvangen zaken Kifid                             2009                                   2008

Bankzaken                                                  1662                                  1217

Effecten                                                       1027                                     602

Hypothecaire financieringen                   1151                                     770

Levensverzekeringen                                2175                                  2295

Schadeverzekeringen                               1803                                  1527

Eindtotaal                                                    7818                                  6411

Er is ook een toename te zien in schadeverzekeringen, maar daarbij moet aangetekend worden dat 48% van deze klachten ongegrond zijn verklaard. Dat percentage lag bij levensverzekeringen op 25% en bij hypotheken op 35%.

Pleidooi voor accepteren bindend oordeel

Over het intermediair schrijft Jan Wolter Wabeke in zijn laatste jaarverslag:

"Helaas moet ik constateren dat veel tussenpersonen, de goeden niet te na gesproken, voor wat betreft de opvolging van onze adviezen achterop zijn geraakt. Grote intermediairbedrijven, met veel aantoonbare deskundigheid in huis, opereren al duidelijk in lijn met andere grote financiële instellingen en hetzelfde kan worden gezegd van een aantal kleinere kantoren met hooggespecialiseerde medewerkers. Er is echter ook nog veel kaf onder het koren en het is niet eenvoudig om de consumenten duidelijk te maken waarop zij kunnen vertrouwen en waarop niet. Consumenten kunnen in ieder geval wel informatie ontlenen aan het feit of een financiële dienstverlener zich bij Kifid heeft aangesloten en of deze instemt met een uiteindelijk bindend oordeel. Consumenten zouden financiële dienstverleners die weigeren zich daarvoor in te schrijven, met de nodige argwaan moeten bekijken. Het is immers mogelijk dat een consument in alle fasen van geschilbeslechting binnen Kifid, dus door de Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep, in het gelijk wordt gesteld, maar dat de financiële dienstverlener in kwestie zich daar niets van hoeft aan te trekken, omdat hij niet voor een bindend oordeel is ingeschreven. Waarom zou die dienstverlener dat niet willen, terwijl de meeste goedwillende bedrijven dat wel willen?"

GEEN REACTIES