Leeftijdsontslag ter discussie

Het automatisch leeftijdsontslag, waardoor een werkgever kosteloos af kan van zijn werknemer bij het bereiken van de AOW-leeftijd van 65 jaar, moet van tafel als er een nieuw pensioenstelsel komt.

Dit is een van de eisen die de vakbeweging stelt in de slotfase van de onderhandelingen over de grootste pensioenhervorming ooit. Bij de werkgevers ligt afschaffen van dit leeftijdsontslag gevoelig, schrijft Het Financieele Dagblad.

Doordat werknemers grotere pensioenrisico’s gaan lopen, moeten zij in staat worden gesteld eventuele pensioengaten op te vangen door langer door te werken, is de stellingname van de bonden. Dat wordt nu in het leeuwendeel van de cao’s onmogelijk gemaakt door het automatisch leeftijdsontslag met 65 jaar. Werkgevers willen daar niet zomaar afstand van doen omdat ze vrezen voor de extra kosten van ontslagprocedures en afkoopsommen. FD meldt dat Jan Kamminga, voorzitter van werkgeversorganisatie FME-CWM daar alleen mee akkoord gaat als werkgevers ook na de pensioenleeftijd zonder opgaaf van reden en zonder extra kosten afscheid mogen blijven nemen van oudere werknemers. “Anders zullen werkgevers zeer terughoudend zijn bij het aannemen van ouderen.”

GEEN REACTIES