Landelijke bijeenkomsten Nationale Pensioendialoog

In vier plaatsen organiseert SZW dialoogbijeenkomsten. Afhankelijk van animo en verloop kunnen er meerdere volgen.

De algemene bijeenkomsten vinden in de ochtend plaats. Aansluitend volgt dan een themabijeenkomst. Primaire doelgroep van de algemene bijeenkomsten zijn de individuele burgers. De themabijeenkomsten zijn primair gericht op de professionals. “hoewel”, aldus het ministerie “de geïnteresseerde burger ook van harte is uitgenodigd deel te nemen”.

Dinsdag 23 september Maarssen (U)

10-13 uur algemene bijeenkomst

13-17.30 uur thema Keuzevrijheid

Donderdag 2 oktober Eindhoven

10-13 uur algemene bijeenkomst

13-17.30 uur thema Solidariteit

Maandag 13 oktober Zwolle

10-13 uur algemene bijeenkomst

13-17.30 uur thema Verantwoordelijkheid

Donderdag 16 oktober Amsterdam

10-13 uur algemene bijeenkomst

13-17.30 uur thema Collectiviteit

Vervolg

Op basis van de uitkomsten uit de algemene bijeenkomsten en de themabijeenkomsten zal er een verdiepingsslag worden gemaakt om logische verbanden te leggen tussen de verschillende wensen, inzichten en ideeën die zijn opgehaald.

Slotbijeenkomst

De slotbijeenkomst zal plaatsvinden op 8 december in Den Haag. Iedereen die heeft geparticipeerd in de dialoog wordt hiervoor uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

De precieze locatie wordt medio oktober bekendgemaakt.

GEEN REACTIES