Denationalepensioendialoog.nl is live

De website www.denationalepensioendialoog.nl is online en daarmee geeft staatssecretaris Klijnsma het startschot voor discussiebijeenkomsten in het land.

Klijnsma roept iedereen op om mee te doen aan De Nationale Pensioendialoog. “Oud en jong. Ik snap best dat het voor veel mensen ingewikkelde materie is, maar het gaat wel ergens over. Hoe zorgen we dat we een goed pensioenstelsel houden in de toekomst waar we op kunnen blijven vertrouwen? Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te discussiëren. Ik zeg: Mensen, maak daar gebruik van. Deel je wensen en ideeën over je pensioen.”

De website ondersteunt de ‘live dialoog’ in het land door wensen, ideeën en zorgen die in de samenleving leven, digitaal bijeen te brengen. Daarnaast kunnen mensen zich via de site aanmelden voor een dialoogsessie.

In de periode september tot en met december zijn er bijeenkomsten, waar geïnteresseerden, deskundigen en belangenbehartigers met elkaar in gesprek kunnen gaan. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Eindhoven, Maarssen en Zwolle. Uit de verkenning van de afgelopen maanden blijkt dat keuzevrijheid, solidariteit, collectiviteit en verantwoordelijkheid belangrijke gespreksthema’s zijn.

Staatssecretaris Klijnsma wil met deze pensioendialoog, samen met de sector en de samenleving, onderzoeken hoe het pensioenstelsel in de toekomst beter kan aansluiten op de wijze waarop mensen werken en leven. De opbrengst van de pensioendialoog wordt verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. De achtergrond van De Nationale Pensioendialoog is dat demografische, economische, arbeidsmarktgerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot fundamentele vragen die de kern van het pensioenstelsel raken. Klijnsma: ‘’Het is van belang deze met iedereen, burger én professional, in de dialoog te bespreken.’’

Klijnsma heeft aangekondigd de resultaten van de oriëntatie en de opzet van de dialoog in een brief aan de Tweede Kamer uiteen te zetten.

GEEN REACTIES