Laag-btw maatregel verder vereenvoudigd

De Belastingdienst heeft ingestemd met een vereenvoudiging van de tijdelijke maatregel rond het lage btw-tarief op arbeid bij verbouwing of renovatie. Voor tal van werkzaamheden geldt er vanaf 2 februari 2011 een vaste verdeling arbeid-materiaal. Met deze forfaitaire benadering, die op initiatief van Bouwend Nederland tot stand is gekomen, is het voor zowel de bouwer als de consument direct duidelijk voor welk deel van de totaalfactuur het lage btw-tarief geldt.

Het ministerie van Financiën en Bouwend Nederland zijn voortdurend in gesprek om de uitvoering van de laag btw-regeling zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarom heeft de stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) in opdracht van Bouwend Nederland onderzoek gedaan naar de generieke marktwaarden van de arbeidscomponenten bij renovatie en herstel van woningen. Op basis van die onderzoeksresultaten is nu het forfait afgesproken. De laag-btw regeling wordt hiermee nog eenvoudiger.

Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland: “Onze leden merken dat ze meer werk hebben gekregen. De sector heeft ruim 800 miljoen euro extra omzet, zodat banen in de bouw behouden zijn gebleven. De regeling is een succes en deze vereenvoudiging maakt het toepassen ervan nóg gemakkelijker.”

Ook staatssecretaris van Financiën Frans Weekers, verantwoordelijk voor de tijdelijke stimuleringsmaatregel, is positief. “De cijfers spreken voor zich, de tijdelijke stimuleringsmaatregel blijkt een succes. Dat is goed nieuws voor de bouwsector die op deze manier optimaal profiteert van het lage btw-tarief op arbeid. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten; ondernemers blijven aan het werk en de consument is voordeliger uit. Het lage btw-tarief geldt nog tot 1 juli, dus ik verwacht dat de stijgende lijn doorzet."

GEEN REACTIES