‘Kwart van automobilisten laat in 2020 rijstijl monitoren door verzekeraar’

‘Kwart van automobilisten laat in 2020 rijstijl monitoren door verzekeraar’
© Pixabay

Marktonderzoekbureau GfK verwacht een zeer sterke groei in ‘rijgedragpolissen’ binnen de markt voor autoverzekeringen. Bij een rijgedragverzekering worden via een app op de smartphone of een stick in de auto gegevens over het rijgedrag verzameld. Deze gegevens worden gedeeld met de verzekeraar in ruil voor een beloning, meestal korting op de premie. Op basis van uitgebreid onderzoek onder circa 30.000 Nederlandse automobilisten verwacht GfK een flinke groei in rijgedragpolissen.

Momenteel heeft slechts 1% van de automobilisten een rijgedragverzekering. Dat lage aandeel wordt deels veroorzaakt door het beperkte aanbod in de markt en zeker niet door een gebrek aan interesse van de automobilist. Uit het onderzoek van GFK blijkt namelijk dat één op de vijf Nederlandse automobilisten zeker bereid is om de rijstijlgegevens te laten monitoren in ruil voor een bijvoorbeeld een premiekorting op de autoverzekering. Daarnaast is ook nog 44% van de automobilisten mogelijk bereid om een rijgedragverzekering af te sluiten.

Privacy minder groot probleem dan gedacht
Van de automobilisten met een rijgedragverzekering zegt één op de drie (30%) veiliger te zijn gaan rijden nadat zij de verzekering hebben afgesloten. Hier staat tegenover dat 38% het rijgedrag, ondanks de monitoring, niet heeft aangepast.

Opvallend is dat meer dan de helft van de bestuurders (53%) het ziet zitten om hun rijgedrag te laten opnemen in een voor verzekeraars openbare database. Echter wel mits hier voldoende beloning tegenover staat. Privacy lijkt daarmee voor de consument een minder groot probleem dan vaak wordt gedacht.

Korting op premie
Korting op de premie bij veilig rijgedrag is momenteel de meest gangbare vorm van belonen voor keurig rijgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke korting volgens de consument ook de aantrekkelijkste beloning is. Een geldstorting op de rekening is een goed alternatief voor premiekorting. Kortingen bij tankstations of op parkeren worden als minder aantrekkelijk ervaren, evenals cadeaubonnen.

Op basis van de inzichten uit dit onderzoek verwacht GfK voor 2020 dat een kwart van alle autoverzekeringen wordt afgesloten met de afspraak dat het individuele rijgedrag wordt gevolgd in ruil voor premiekorting. Hierbij gaan we ervan uit dat verzekeringsaanbieders de behoefte in de markt volgen en meer verzekeraars zulke polissen zullen gaan aanbieden. Hiermee zal de Nederlandse markt voor autoverzekeringen die in het Verenigd Koninkrijk volgen, waar momenteel al bijna 1 op de 10 van de nieuw afgesloten verzekeringen een rijgedragverzekering betreft. In het Verenigd Koninkrijk sluiten 3 op de 10 jongeren (17-24 jaar) zo’n verzekering af, terwijl het onderzoek in Nederland laat zien dat de interesse van automobilisten onder alle leeftijden even hoog is.

Bron: GfK

GEEN REACTIES