Kwaliteit hypotheekadvies zichtbaar verbeterd

De kwaliteit van het hypotheekadvies is zichtbaar verbeterd. De aard en omvang van deze verandering is een stimulans voor verdere noodzakelijke verbetering. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het marktbreed onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten onder 21 financiële ondernemingen die adviseren over hypotheken. Daarbij zijn 214 adviezen beoordeeld. Er is minder sprake van te hoge hypotheken, oversluitadviezen passen vaker bij de klant en de vermogensopbouw voor de aflossing van de hypotheek past beter bij de risicobereidheid van de klant.

Wel ziet de AFM ruimte voor verbetering. Teveel adviezen zijn nog niet passend. Dit komt vooral doordat de verbeteringen gerealiseerd zijn dankzij technische verbeteringen, terwijl een cultuuromslag naar klantgericht adviseren nog onvoldoende gerealiseerd is.

Een belangrijke oorzaak van de verbetering van het advies lijkt het grote aantal adviseurs dat de markt de laatste jaren heeft verlaten, deels op aandringen van de AFM. Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat de groep van slechtste adviseurs, de onderkant van de markt, is teruggedrongen. Een tweede belangrijke oorzaak is dat met betere hulpmiddelen, zoals adviessoftware, gewerkt wordt bij het adviseren van consumenten.

Verandering blijft noodzakelijk

Hoewel de markt in de juiste richting beweegt, blijft verandering noodzakelijk.

"Voor een meer fundamentele verbetering moeten adviseurs vanuit hun professionalisme het klantbelang voorop stellen en dat vraagt om een cultuuromslag die nog niet voldoende zichtbaar is", zo hield AFM-bestuurslid Theodor Kockelkoren de betrokken marktpartijen voor op het speciaal over dit thema georganiseerde seminar van de AFM.

GEEN REACTIES