Krimp intermediaire adviesmarkt deels veroorzaakt door concentratie

Krimp intermediaire adviesmarkt deels veroorzaakt door concentratie
© Pixabay

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met advies over en bemiddeling in verzekeringen en hypotheken en andere financiële producten, neemt nog altijd af. Het aantal vergunningen aan financiële dienstverleners is in 2018 bij de AFM met 4% teruggelopen tot iets minder dan 6.200 zelfstandige vergunninghouders.

Wel ligt het aantal vestigingen van waaruit daadwerkelijk financiële diensten worden geleverd een flink stuk hoger, op 7.677. Dit aantal is gedaald met 2% t.o.v. 2017. Daarmee houdt de krimp aan, maar Nederland beschikt nog altijd over een fijnmazig netwerk aan financieel advieskantoren.

Dat blijkt uit de vandaag verschenen ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt 2016-2018’ van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD).

Collectieve vergunninghouders
Een verklaring voor het feit dat er veel meer vestigingen zijn dan zelfstandige vergunninghouders, is dat een flink aantal advieskantoren werkt onder een (collectieve) vergunning van een franchiseketen of andersoortige adviesketen. Die trend tot concentratie zet verder door. Kleine advieskantoren worden overgenomen of sluiten zich aan bij grotere samenwerkingsverbanden.

In totaal hebben 149 kantoren zich aangesloten bij een collectieve vergunninghouder. Veel van deze kantoren zijn nieuw in de markt, maar niet allemaal. Er zijn ook bestaande kantoren die hun zelfstandige vergunning hebben opgegeven in ruil voor aansluiting bij een centrale (franchise)organisatie.

Koplopers
Het rapport bevat een overzicht van de tien ketens die in 2018 de meeste nieuwe aansluitingen mochten verwelkomen. Koploper is ROMEO Franchise, met labels als Finzie en HUISMERK, met een plus van 24. Opvallend is de tweede positie voor de Qualiora Groep (+17), met labels als Financieel Zeker en Zorgeloos Wonen.

Desondanks betreft meer dan de helft van alle financiële dienstverleners bedrijven met slechts één werknemer (FTE). Bezien in het licht van de totale werkgelegenheid in de intermediaire adviesmarkt is deze groep echter gering van omvang: slechts 9% van het geheel.

Minder starters
In 2018 zijn beduidend minder advies- en bemiddelingsbedrijven gestart dan in de jaren daarvoor: 143. Drie op de tien starters zijn gespecialiseerd in hypotheken; zij haakten in 2018 aan op de sterke hypotheekmarkt. Verder valt de toename in startende
pensioenadvieskantoren op.

Totale werkgelegenheid
De totale werkgelegenheid in de intermediaire adviesmarkt bedraagt 28.569 banen. Dit aantal verschilt van eerdere berekeningen door het RiFD, omdat nu puur de werkgelegenheid bij de advies- en bemiddelingsbedrijven wordt weergegeven. Personeel van gelieerde vennootschappen en holdings is niet meegeteld. Het nieuwe cijfer geeft een zuiverder beeld, aldus het RiFD.

Bron: RiFD, Oostdam & Partners

GEEN REACTIES