Kostbaarhedenregistratieformulier

Op de website van het politiekeurmerk is een kostbaarhedenregistratieformulier beschikbaar. Dit formulier helpt om alle bezittingen te specificeren en te registreren.

Met dit registratieformulier kunnen alle waardevolle bezittingen op een dusdanige manier vastgelegd worden dat politie en verzekering bij diefstal een duidelijke beschrijving in handen hebben.

Op het formulier is plaats om alle relevante verzekeringsgegevens in te vullen.

Op het formulier kunnen sieraden gespecificeerd worden, maar ook computer, audio-, video- en communicatieapparatuur. Daarnaast zijn er afdelingen voor waardedocumenten en geldwaardepapieren; kunst en antiek; vervoermiddelen en overige. Uiteraard kunnen zonodig foto’s bij het formulier bewaard worden.

Het formulier is van de website van het Politiekeurmerk in Word te downloaden.

GEEN REACTIES