Kl pping over de impact van innovaties op de verzekeringsindustrie

De consument verafschuwt enerzijds data-verzamelaars, maar is anderzijds zeer ontvankelijk voor aanbiedingen op maat.

Aldus internetondernemer Alexander Klöpping tijdens een NVGA-bijeenkomst, waarin hij ook inging op de impact van innovaties op de verzekeringsindustrie.

Hij deed dit aan de hand van een inkijkje in de psyche van Sillicon Valley, hét centrum voor hightech innovatie, waarbij de inzet gericht lijkt te zijn op disruptie ofwel ontwrichting van bestaande markten. In het verlengde daarvan ging Klöpping in op de relevantie van data-analyse, de prominente rol die Google daarin speelt en de discussie die dit aanwakkert in het volgens Klöpping privacylievende Nederland. Klöpping voorspelt een spannende strijd tussen enerzijds de bescherming van de privacy van de consument en anderzijds de relevantie van data-analyse waarbij hij een politiek debat niet uitsluit.

Risicoselectie

Klöpping gaf een aansprekende praktijkvoorbeelden. Zo ging hij in op het autoverhuurprincipe van ‘Car2go’ waarbij er altijd een auto in de buurt ter beschikking staat en waarbij reserveren en rijden gebeurt door middel van een ‘membercard’. Doordat een ingebouwde computer de rijstijl van de bestuurder registreert, wordt bij (herhaalde) overtreding van de milieunormen intrekking van het lidmaatschap niet geschuwd. Deze technologie zorgt in dit geval volgens Klöpping wel voor een erg risicomijdende werkwijze. “Mensen die niet voldoen aan een bepaald risicoprofiel, worden geweigerd.”

Met Uber – een smartphone-applicatie waarbij taxi’s voor iedereen binnen handbereik komen – maakte de internetgoeroe duidelijk hoe met slechts 20.000 programmaregels de taximarkt in één klap op z’n kop werd gezet.

Zelfrijdende en elektrische auto’s

Directe betekenis voor de verzekeringsindustrie hebben ook zelfrijdende auto’s. “Wat als hiermee een ongeluk gebeurt? Naar wie gaat dan de claim, naar de ‘chauffeur’ die evengoed aanwezig dient te zijn in dit soort auto’s of naar de programmeur? En wat als elektrische auto’s op afstand ge-upgrade worden, hoe zit het dan met het verzekeringsaspect?

ING-data: selectieve verontwaardiging

Tot slot ging Klöpping in op het veranderende karakter van internet. “Het verzamelen van data is geen ‘rocket science’. De uitdaging zit in het analyseren van data en het daardoor gericht kunnen benaderen van doelgroepen ter bevordering van aankopen. Zoekmachine Google is uitermate goed in het analyseren van data. Google heeft jou als gebruiker al jaren leren kennen. Hij weet wat het type resultaat is wat hij jou moet geven. Bijvoorbeeld in geval van een Jaguar weet hij of dat voor jou een dier of een auto moet zijn. De consument raakt hieraan gewend ondanks de waarde die hij hecht aan zijn privacy. Hij raakt steeds meer geërgerd over een aanbieding die niet bij hem past.

De ophef over de ING data-discussie bestond daardoor misschien wel vooral uit selectieve verontwaardiging. Dit neemt niet weg dat de strijd die we gaan krijgen over de balans tussen privacy en de relevantie van data-analyse hoe dan ook spannend zal worden.”

GEEN REACTIES