Klimaatverandering zorgt voor meer schade

Klimaatverandering zorgt de komende jaren in Nederland voor meer schade aan woningen, aannemend dat de bouwmethoden ongewijzigd blijven. Vooral de verwachte toename van heftige regenbuien in de zomermaanden kan tot een toename van het aantal claims wegens neerslagschade leiden. Uitgaande van klimaatscenario&acutes van het KNMI tot 2050 loopt de schade per intense regenbui bij opstalverzekeringen naar verwachting met 6 tot 22 procent op. Dat concludeert het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond.

Over een periode van ruim 20 jaar zijn zo?n 700.000 opstalverzekeringen en 1,5 miljoen inboedelverzekeringen gevolgd en in verband gebracht met neerslaggegevens van het KNMI. Bij particuliere opstalverzekeringen (schade aan een woning) bleek er een duidelijke relatie tussen de door het KNMI gemeten maximale neerslag per dag in één uur en het aantal gemelde schadeclaims. In de periode van 1987 tot 2008 zag het CVS een groter aantal schaden bij intensere buien in de zomermaanden.

Regionale verschillen

Wat ook opvalt, zijn de vrij forse regionale verschillen (zie bijgaande infographics met kaartjes van de regionale verschillen, bron: CVS). De kans op waterschade is het laagst in Friesland en Groningen en het hoogst in Limburg en Noord-Brabant. Deze laatste twee provincies werden ook de afgelopen dagen zwaar door het noodweer getroffen, evenals de Achterhoek. Gelderland en Overijssel behoren tot de middenmoot. Bij inboedelverzekeringen is de impact van neerslag op het totaal van de schade relatief gering.

Zomerse buien

Het KNMI gaat er in de klimaatscenario&acutes voor de periode tot 2050 van uit dat Nederland in de zomermaanden vaker te maken krijgt met heftige regenbuien, doorgaans gepaard gaand met onweer, hagel en windstoten. Buien worden volgens het KNMI waarschijnlijk intenser, met meer neerslag per uur, terwijl hun duur afneemt. Juist dit soort hoosbuien, blijkt uit statistische gegevens, zorgt voor aanzienlijk meer claims.

GEEN REACTIES