Kleine bedrijven hebben laag ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in Nederland kwam in het tweede kwartaal uit op 3,7%. Kleine bedrijven kennen een laag verzuimcijfer. Dat meldt het CBS. Het percentage van 3,7% is even hoog als dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg het verzuim 4,4%. Het ziekteverzuim in Nederland schommelt al geruime tijd tussen de 3,5% en 4,5%.

Bedrijfsgrootte

Het blijkt dat bij grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) het verzuim flink hoger ligt (tussen 4,5 en 5,5%) dan het landelijk gemiddelde. Bij kleine bedrijven tot 10 werknemers is het verzuim laag (1,5 tot 2%), bij middelgrote bedrijven iets ondergemiddeld (3 tot 3,7%).

Sector

Verder zijn er grote verschillen in verzuim naar bedrijfstak. De sectoren onderwijs, gezondheidszorg, openbaar bestuur en vervoer/opslag komen boven het Nederlandse gemiddelde uit. In de sectoren horeca, ICT, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening en handel ligt het gemiddelde verzuim juist lager.

 

Reden

Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Dit geldt vooral voor de bedrijfstakken vervoer/opslag en de bouw. Driekwart van de ziekmeldingen heeft geen relatie met werk, maar is het gevolg van bijvoorbeeld griep.

Bron: CBS

 

 

GEEN REACTIES