Kifid-loket Rentederivaten MKB blijft langer open

Kifid-loket Rentederivaten MKB blijft langer open
© Pixabay

Het loket Rentederivaten MKB bij Kifid blijft een jaar langer open. De termijn om een klacht bij het tijdelijk loket in te dienen wordt verlengd tot en met 31 december 2018. Dit heeft het Kifid besloten op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken en in overleg met MKB Nederland. De gewijzigde reglementen zijn door de Minister van Financiën goedgekeurd.

Het tijdelijk loket Rentederivaten MKB is open sinds 1 januari 2015. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 80 ondernemers met een rentederivaat zich bij het Kifid gemeld met een klacht. In totaal heeft de Geschillencommissie Rentederivaten van het Kifid nog 36 klachten in behandeling. Dit zijn veelal ‘aangehouden’ klachten, omdat de ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank hem moet doen vanwege het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Indien het herstelvoorstel niet leidt tot overeenstemming tussen bank en ondernemer, dan kan de ondernemer het geschil voorleggen bij het tijdelijk loket Rentederivaten MKB van Kifid of ermee naar de rechter gaan.

Kifid heeft in de afgelopen twee jaar 47 klachten van ondernemers over rentederivaten afgesloten. Voor 21 ondernemers heeft Kifid een bemiddelingsresultaat bereikt; in deze klachten hebben bank en ondernemer samen alsnog een oplossing gevonden. In elf klachten heeft de Geschillencommissie Rentederivaten een uitspraak gedaan. Tegen enkele uitspraken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. Vier ondernemers hebben hun klacht tussentijds ingetrokken.

Het tijdelijk Kifid-loket behandelt alleen klachten van kleinzakelijke ondernemers: bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro. De klacht moet betrekking hebben op een rentederivaat afgesloten bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot in het kader van zakelijke kredietverlening en waarvan de looptijd op 1 april 2011 nog niet was geëindigd. De genoemde banken hebben de tijdelijke reglementen over geschillenbeslechting rentederivaten onderschreven en binden zich aan de uitspraken van Kifid.

Bron: Kifid

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES