Kifid: Klant had fout in hypotheekofferte moeten opmerken

Kifid: Klant had fout in hypotheekofferte moeten opmerken
© Pixabay

Consumenten die een hypotheekofferte aanvragen, kunnen daar niet blindelings op vertrouwen. Ze hebben zelf ook een onderzoeksplicht. Dat blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Florius, onderdeel van ABN AMRO, heeft in juli 2020 een foutieve offerte opgesteld voor wijziging van een deel van een hypotheek van twee consumenten. De offerte is gebaseerd op twee onderpanden in plaats van één, waardoor een lagere rente werd gehanteerd dan gerechtvaardigd is. Wanneer de bank in het Kadaster had gekeken, had zij kunnen zien dat de aanvragers het tweede onderpand al dertien jaar niet meer in bezit hebben.

Wanneer de consumenten na taxatie van de woning om verlaging van de renteopslag verzoeken, gaat de bank bij haar berekening alsnog uit van de correcte rente. De aanvragers vinden echter dat de bank de foutieve, lagere rente als basis had moeten nemen. Ze zeggen niet te weten dat de offerte van de bank op een fout berustte en ze stellen dat zij dit ook niet hoefden te weten.

Onderzoeksplicht
De Geschillencommissie van het Kifid gaat hier niet in mee. Gelet op de omstandigheden van het geval, hadden de consumenten behoren te twijfelen aan de juistheid van de mededelingen van de bank. Dit wordt ook wel de onderzoeksplicht genoemd. De aanvragers – en hun adviseur – hadden in de offerte kunnen lezen dat de bank ten onrechte uitging van twee onderpanden.

Geen schoonheidsprijs
De commissie stelt voorop dat de communicatie van Florius niet de schoonheidsprijs verdient. Dat blijkt niet alleen uit de foutief opgestelde offerte van de bank van juli 2020, maar ook uit de brief, twee weken later, met antwoord op het verzoek om de rente te verlagen naar aanleiding van de taxatie van de woning. In die brief heeft Florius weliswaar gesteld dat de opslag van de hypotheekrente verlaagd wordt, maar heeft de bank niet verwezen naar de inhoud van de offerte. De bank had eveneens op dat moment de consumenten kunnen wijzen op de foutieve offerte, maar dit heeft zij nagelaten. Tot slot is niet gebleken dat de bank heeft gereageerd op de meerdere verzoeken van de consumenten om aanpassing van de rente.

Ondanks de tekortkomingen van Florius in de communicatie, is de Geschillencommissie van oordeel dat de consumenten geen geslaagd beroep kunnen doen op “gerechtvaardigd vertrouwen” in de mededelingen van de bank. Ze hebben voor het Kifid niet onderbouwd waarom zij mochten veronderstellen dat de bank hen uit eigen beweging en ongevraagd een lagere rente zou bieden dan voorheen. Evenmin hebben zij onderzoek gedaan naar de reden van deze verlaagde rente. Daarnaast hebben de consumenten bevestigd dat zij slechts eigenaar waren van één onderpand, terwijl op pagina 6 van de offerte twee onderpanden werden vermeld. Hun vordering wordt afgewezen.

GEEN REACTIES