Keurmerkhouders rechtsbijstand en letselschadebehandeling scoren goed

Verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren leveren goede kwaliteit bij het verlenen van rechtsbijstand en de behandeling van letselschadezaken.

Themaonderzoek
Dit concludeert de Stichting Toetsing Verzekeraars (STV) naar aanleiding van een themaonderzoek naar de prestaties van 26 keurmerkhouders. De keurmerkhouders scoren in dit onderzoek gemiddeld ruim boven een 7. Directeur Ron van Kesteren vindt dit mooie prestatie, maar er ziet daarnaast ook verbetermogelijkheden.

Letselschade
Het resultaat van de 23 letselschadeverzekeraars is  volgens de STV met een gemiddelde score van 77% goed. Verzekeraar ZLM behaalde met 85% de hoogste score. Verder presteerden ASR, Ditzo, de Europeesche en Aegon goed met een score van meer dan 80%.

Schaderegeling
Bij rechtsbijstandverlening onderzocht de STV twee groepen: de schaderegelingkantoren en de rechtsbijstandverzekeraars die hun rechtshulpverlening uitbesteden. De gemiddelde score van de onderzochte schaderegelingkantoren vindt de STV met 78% goed. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), DAS en ARAG presteren met respectievelijk 97%, 94% en 93% zeer goed.

Rechtsbijstand
Rechtsbijstandsverzekeraars die hun rechtshulpverlening uitbesteden, scoren gemiddeld 74%, wat volgens de STV betekent dat zij actief monitoren of hun schaderegelingskantoor de gewenste kwaliteit levert. Vier keurmerkhouders hebben een score van 100%: Delta Lloyd Verzekeringen, Ditzo, OHRA en OOM Verzekeringen.

Verbetermogelijkheden
STV-directeur Van Kesteren ziet bij letschelschadebehandelaars als verbeterpunt om de aanbevelingen en tips uit de audit van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars op te pakken. Schaderegelingskantoren en rechtsbijstandverzekeraars moeten volgens hem de communicatie op de website over de vrije advocaatkeuze beter vindbaar maken. De keurmerkhouders moeten binnen drie maanden aangeven hoe ze deze aanbevelingen oppakken.

Bron: persbericht Stichting Toetsing Verzekeraars

GEEN REACTIES