Kamp: pensioenfondsen moeten voldoende reserveren voor jongeren

Minister Kamp belooft strak en streng toezicht om te voorkomen dat pensioenfondsen onvoldoende (financiƫle middelen) reserveren voor de jongere generaties.

Dat zei hij tijdens een bijeenkomst van het ABP. In zijn speech legde hij de nadruk op het belang de solidariteit tussen de generaties te handhaven.

"Voorkomen moet worden dat één generatie – jong of oud – het gevoel krijgt: ‘wij betalen de rekening en zij blijven buiten schot.’

Alleen al dat gevoel kan fnuikend zijn.

Het handhaven van de solidariteit tussen de generaties is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking van het pensioenakkoord.

Er moet geen keus worden gemaakt tussen jong en oud, maar voor jong en oud.

Het is allerminst de bedoeling dat de risico’s naar de toekomst worden geschoven en dat de rekening door één generatie betaald moet worden.

Allerminst. Het streven om het stelsel structureel in stand te houden is nou juist in het belang van oud en jong. Het stabiliseren van de premies is in het belang van oud en jong. Een pensioencontract dat meebeweegt met de levensverwachting en de ontwikkelingen op de financiële markten is in het belang van oud en jong.

 

Hoe dat in de praktijk precies zal uitpakken, is van verschillende factoren afhankelijk. Ik noem de hoogte van de rente, de lengte van de spreidingsperiode en de grootte van de egalisatiereserve.
 Al die factoren zullen in hun onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld op het effect dat ze hebben op de verdeling van de risico’s over de generaties.

Dat is een kwestie van techniek en uitwerking, maar – nogmaals – uitgangspunt is dat het resultaat een evenwichtige verdeling van lusten en lasten tussen generaties is.

Voorkomen moet worden dat pensioenfondsen door te hoge renteverwachting, te grote beleggingsrisico’s of te lange spreidingsperiode onvoldoende (financiële middelen) reserveren voor de jongere generaties.

Ik zeg dit hier niet omdat ik bang ben dat u bij het ABP de risico’s scheef gaat verdelen, maar omdat ik jongere generaties graag gerust wil stellen: we houden streng en strak toezicht.

Eén voorbeeld.

Pensioenfondsen mogen zich niet rijk rekenen door uit te gaan van een te hoge rente of te hoge rendementen. De verwachte rente en rendementen zijn en blijven aan maxima gebonden.

Als u gelooft in iemand die u een quality investment met een gegarandeerd rendement van 11 procent per jaar belooft, dan moet u dat zelf weten, maar als pensioenbestuurder krijgt u daar de kans niet voor. We zullen niet toestaan dat pensioenfondsen zich met zulke rendementen rijk rekenen.

Het aspect van de verdeling van lusten en lasten over de generaties speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van het financieel toetsingskader (voor de nieuwe pensioencontracten) en de onderzoeken naar de overgang van oude naar nieuwe contracten."

GEEN REACTIES