Kamp biedt duidelijkheid over alternatieve financieringsvormen

Voor crowdfundingsplatform is geen bankvergunning nodig, voor een kredietunie wel. Wel moet altijd een AFM-vergunning worden aangevraagd.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Kamp (Economische Zaken) uitgebreid in op de nieuwe vormen van financiering.

Voor een initiatief is alleen een AFM-vergunning voor het aanbieden van krediet nodig als daadwerkelijk krediet wordt verstrekt aan consumenten; wanneer een krediet wordt verstrekt aan een particulier in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het aanvragen van een vergunning voor het aanbieden van krediet niet nodig. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een crowdfundingplatform of een kredietunie die de mogelijkheid biedt aan consumenten om geld te lenen in de regel een AFM-vergunning zal moeten aanvragen.

Bankvergunning

Crowdfundingsinitiatieven karakteriseren zich in de regel door een directe relatie tussen (meerdere) geldverschaffers en een geldnemer; het crowdfundingsplatform functioneert als intermediair. Het kredietrisico van een bepaald project/geldnemer wordt uitsluitend en volledig gedragen door de daaraan verbonden geldverschaffers. Bij een dergelijke vormgeving is een bankvergunning niet vereist.

Kredietunies verschillen over het algemeen van crowdfundingsinitiatieven doordat deze directe relatie tussen (meerdere) geldverschaffer(s) en geldnemer ontbreekt. Het kredietrisico op de gefinancierde ondernemers wordt gedragen door de kredietunie en daarmee door de geldverschaffers van de kredietunie. Wanneer de geldverschaffers van de kredietunie wordt toegezegd dat zij het verschafte geld op enig moment terug krijgen of op kunnen vragen (opvorderbare gelden) dan is in de regel sprake van het aantrekken van spaargeld en is een bankvergunning veelal vereist.

Verder gaat de minister in de brief in op de inzet van kennis en bestaande instrumenten en ook bespreekt hij de mogelijkheden om de promotie van alternatieve financieringsvormen een impuls te geven.

Ondernemersplein

Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren, introduceert het kabinet het Ondernemersplein. Dit is een samenvoeging van de Kamers van Koophandel (KvK) en innovatiecentrum Syntens. Bij het Ondernemersplein kunnen bedrijven terecht voor al hun overheidszaken, zoals informatie, advies, vergunningen en subsidies.

Kamp: “Bezien zal worden hoe een deel van bovengenoemde activiteiten aangesloten kan worden op het Ondernemersplein, waaronder in ieder geval de coachingsactiviteiten van Qredits. Gezien het feit dat de ondernemerspleinen nu in hun oprichtingsfase verkeren en een complexe integratie van alle KVK’s en Syntens betreffen, kan ik u hier niet eerder dan eind van dit jaar over berichten. Daarnaast kan op ad hoc basis bijgedragen worden aan de bekendheid van nieuwe financieringsvormen, bijvoorbeeld bij de lancering van nieuwe initiatieven of bij het bereiken van belangrijke mijlpalen.

GEEN REACTIES