Kamer wil toch overzicht terugstortingen door pensioenfondsen

De Tweede Kamer gaat niet akkoord met de stelling van Kamp dat niet te achterhalen is wat fondsen teruggestort hebben aan de sponsors. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Pieter Omtzigt (VDA) die ingaat op de brief van minister Kamp. Daarin schrijft hij dat het niet mogelijk is te achterhalen welke bedragen de pensioenfondsen in de periode 1985-2005 hebben teruggestort aan de sponsors. Volgens de minister zijn deze cijfers niet te destilleren uit de administratie van de meeste pensioenfondsen. In de motie stelt de Tweede Kamer niet akkoord te gaan met de conclusie dat er geen voldoende betrouwbaar overzicht is op te stellen.

De Kamer wil dat de regering samen met DNB en de Pensioenfederatie “een uiterste inspanning doet om de gevraagde gegevens binnen twee maanden aan de Kamer te doen toekomen.”

Vereenvoudiging pensioenstelsel

Ook een andere motie van Omtzigt kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Daarin wordt geconstateerd dat er signalen zijn dat de uitwerking van het pensioenakkoord niet leidt tot een eenvoudiger stelsel, terwijl de Kamer heeft aangegeven dat grote eenvoud wenselijk en noodzakelijk is. De Kamer wil concreet uiterlijk in februari een brief van de minister met een lijst van

  • regels in de Pensioenwet die vereenvoudigd, gestandaardiseerd of afgeschaft worden;
  • de wijze waarop het toezichtkader eenduidig blijft en niet versplinterd raakt in meerdere toezichtkaders, ofwel de wijze waarop ervoor wordt gezorgd dat er niet een nftk1, nftk2, nftk3 et cetera wordt bedacht.

GEEN REACTIES