Kadaster biedt online WOZ-waarde-indicatie

Het Kadaster stelt in samenwerking met het CBS de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) ter beschikking aan woningeigenaren. Zij krijgen daarmee een indicatie van de waarde van een woning op 1 januari 2010.

Huiseigenaren ontvangen deze weken weer de traditionele WOZ-aanslag van hun gemeente. De nieuwe WOZ-waarde van een woning wordt bepaald door te kijken naar wat vergelijkbare woningen op 1 januari 2010 waard waren (Wet WOZ).

Het Kadaster is met de indexering van de woningwaarde begonnen in 1995. De PBK is een online module die op de website van het Kadaster staat. Het raadplegen van de index is gratis.

GEEN REACTIES