Kabinet komt binnenkort met actieplan financiering kleinbedrijf

Kamp: Nu de economie weer aantrekt wil het kabinet ervoor zorgen dat het kleinbedrijf – de K van het MKB – financiering vindt voor hun groeiplannen.

Het Nederlands kleinbedrijf is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Om deze motor niet te laten haperen zijn maatregelen nodig op het terrein van financiering, ondernemersvaardigheden en wet- en regelgeving. Dit concludeert McKinsey in een onderzoek dat Occo Roelofsen van onderzoeksbureau McKinsey & Company aan minister Kamp van Economische Zaken overhandigde.

‘Het onderzoek van McKinsey constateert dat het kleinbedrijf goed is voor bijna een derde van de private werkgelegenheid. Het toont echter ook aan dat een deel van dat kleinbedrijf in zwaar weer zit’, aldus Kamp. ‘Nu de economie weer aantrekt wil het kabinet ervoor zorgen dat het kleinbedrijf – de K van het MKB – financiering vindt voor hun groeiplannen. Dat is belangrijk voor de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.’

Grote motor van Nederland

In het onderzoek getiteld ‘Het Kleinbedrijf – Grote motor van Nederland’, stelt McKinsey 10 concrete maatregelen voor om het groeiklimaat voor het kleinbedrijf structureel te verbeteren, zowel op het terrein van financiering, ondernemersvaardigheden als wet – en regelgeving. Het roept overheid, financiële instellingen en belangen- en brancheorganisaties op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtig kleinbedrijf.

Actieplan

Kamp: ‘Dit onderzoek helpt ons bij het vinden van oplossingen. De knelpunten die hierin worden geadresseerd herken ik. De zorg over financieringsmogelijkheden voor het kleinbedrijf deel ik. Voor de zomer komt het kabinet daarom met een aanvullend actieplan voor MKB Financiering dat het huidige beleid ter ondersteuning van de kredietverlening zal versterken. De analyse en de aanbevelingen van dit onderzoek dragen hier direct aan bij.’

10 maatregelen

McKinsey schetst in het rapport een ‘Deltaplan’ t: 10 suggesties voor concrete maatregelen waarmee het kleinbedrijf weer moet kunnen gaan groeien:

1. Breid de (voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting gehanteerde) norm ‘Standard Business Reporting’ (SBR) uit tot een bredere data standard voor het MKB, met meer data die relevant zijn voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming, zoals kredietgegevens.

2. Vergroot de beschikbaarheid en het gebruik van laag geprijsde, goede risicobeoordelingen voor het kleinbedrijf.

3. Ontwikkel een uitgebreide, betrouwbare feitenbasis over de huidige staat en ontwikkeling van het kleinbedrijf, in aanvulling op bestaand onderzoek.

4. Vergroot het aantal aanbieders van vreemd vermogen aan het kleinbedrijf, zowel banken als alternatieve kredietverstrekkers (bijvoorbeeld online ‘marktplaatsen’).

5. Zorg ervoor dat financieringsinstrumenten van de overheid beter worden benut.

6. Organiseer een pilot voor een fonds voor achtergestelde leningen om de behoefte aan en mogelijkheden van een dergelijk instrument (naast of ten behoeve van huidige initiatieven) te verkennen.

7. Stimuleer geldschieters resp. ondernemers fiscaal om eigen vermogen te verschaffen resp. aan te houden.

8. Verbeter het aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden in groeivaardigheden voor ondernemers.

9. Breng de vraag naar en het (grote, gefragmenteerde) aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers bij elkaar door middel van een coördinerend online platform.

10. Onderzoek de mogelijkheden om regelingen aan te passen die het kleinbedrijf onevenredig belemmeren om te groeien.

GEEN REACTIES