Inzicht in inkomen en uitgaven na pensionering

Met de functionaliteit “Straks: pensioen” bieden AFAS Personal en Nibud op basis van de Pensioenschijf van Vijf inzicht in de financiĆ«le situatie.

BeFrank blijkt een goede broedplaats te zijn voor innovatieve producten. Niet alleen als het gaat om pensioenoplossingen, maar ook om mensen duidelijk te maken waar zij financieel staan na de pensioendatum. Het is mooi als er pogingen ondernomen worden om mensen in algemene zin meer pensioenbewust te maken. Het vervolg moet dan wel een vertaalslag zijn naar de individuele situatie.

De deelnemers aan het Event Pensioen & Innovatie van BeFrank, AFAS, Nibud en Michael Visser (ontwerper van de Pensioenschijf van Vijf) zijn deze uitdaging aangegaan met als resultaat de tool ‘Straks: pensioen’.

Dit nieuwe onderdeel binnen AFAS Personal Plus biedt de gebruiker inzicht in zijn financiële situatie na pensionering. Met behulp van een persoonlijk financieel profiel wordt een jaarlijkse prognose gemaakt van de inkomsten en uitgaven.

De functionaliteit ‘Straks: pensioen’ toont met behulp van een grafiek het verloop van verschillende inkomstenbronnen na pensionering, zoals AOW, werknemerspensioen, lijfrenten, werken na pensioen en aanvulling uit vermogen. Op basis van het opgegeven uitgavenpatroon geeft de functionaliteit vervolgens aan of er een tekort verwacht kan worden. Zo kan de gebruiker tijdig maatregelen treffen om financiële problemen te voorkomen. Het rekenmodel is geheel ontwikkeld door het Nibud en AFAS Personal op basis van de Pensioenschijf-van-vijf.

Financieel profiel

De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in het persoonlijke ‘Financieel Profiel’ binnen de Plus-versie van AFAS Personal. In dit profiel kan de gebruiker onder meer informatie opslaan over spaar- en beleggingsrekeningen, kredieten en hypotheken, pensioen en lijfrenten.

De functionaliteit ‘Straks: pensioen’ gebruikt deze informatie voor het opstellen van de financiële prognose. Het ‘Financieel Profiel’ kan indien gewenst ook als hulpmiddel dienen voor de inventarisatie bij een financieel adviseur.

“Wanneer iemand met pensioen gaat, verandert het inkomsten- en uitgavenpatroon,” vertelt productmanager Kevin Voges van AFAS Personal. “Veel mensen vinden het lastig om inzicht te krijgen in hun toekomstige situatie. Om dit eenvoudiger te maken, hebben we deze functionaliteit ontwikkeld. Zo krijgen onze gebruikers nu al zicht op hun financiële plaatje na pensionering. Net als het Nibud helpt AFAS Personal consumenten grip te krijgen op hun geldzaken. Niet alleen voor nu, maar ook voor straks en later. Deze functionaliteit draagt daar aan bij.”

‘Straks: pensioen’ is onderdeel van AFAS Personal Plus, de uitbreiding op het gratis online huishoudboekje AFAS Personal dat is ontwikkeld in samenwerking met het Nibud. Gebruikers kunnen een maand lang gratis kennismaken met AFAS Personal Plus. Na deze periode bedragen de kosten voor de uitgebreide versie van het huishoudboekje € 2,99 per maand.

GEEN REACTIES