Internetconsultatie aanpassing Woningwet voor woonboten

Voor nieuw te bouwen woonboten of andere drijvende bouwwerken moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd en geldt het Bouwbesluit 2012.

De Raad van State heeft in april 2014 een uitspraak gedaan waarbij geoordeeld werd dat een woonboot aangemerkt moet worden als bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarop de bouwregelgeving van kracht is. Nederland kent veel ‘drijvende objecten’ die onder deze uitspraak vallen. Daarom wil minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Woningwet aanpassen om de onduidelijkheid over de juridische status van woonboten en andere drijvende bouwwerken in de bouwregelgeving weg te nemen.

Hiervoor moet de Woningwet aangepast worden. De wijzigingen worden ter consultatie aangeboden. Einddatum van de consultatie is 10 juni 2015.

De voorgestelde wijziging wordt tevens ter consultatie voorgelegd aan VNG, IPO, Unie van Waterschappen en de Landelijke Woonbotenorganisatie LWO.

Bestaande situaties

Met de voorgestelde aanpassing wordt een groot aantal bestaande drijvende bouwwerken gelegaliseerd. Bestaande woonboten mogen blijven liggen, afgegeven vergunningen gelden voortaan als omgevingsvergunning en hoeven niet aan het Bouwbesluit 2012 te gaan voldoen. Vanzelfsprekend mag geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of gezondheid, dan kan worden ingegrepen door de gemeente op grond van de zorgplicht.

Nieuwe situaties

Voor nieuw te bouwen woonboten of andere drijvende bouwwerken moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd en geldt het Bouwbesluit 2012. Wel kunnen bepaalde passages in het bouwbesluit niet van toepassing zijn; bepaalde hoogtes of een balkon, tuin of berging zijn bijvoorbeeld niet verplicht. Deze uitzonderingen worden meegenomen in een gewijzigd Bouwbesluit 2012.

GEEN REACTIES