Intermediair primair belangenbehartiger van de klant

De tweede peiling op samenvooruit.nu laat een eensgezind intermediair zien waar het het dienen van het klantbelang aangaat.Het deelnemende intermediair is vrijwel unaniem in haar oordeel welke rol haar in de toekomst past; men ziet zichzelf primair als be Bijna 90% is van mening dat een eventuele juridisering van de klantrelatie (denk aan DVD, algemene voorwaarden) uitsluitend vormgegeven dient te worden vanuit de motivatie duidelijkheid te scheppen wat de klant van zijn intermediair mag verwachten. Bijna 70% ziet hierbij kansen voor een standaard naar het voorbeeld van de ANVR-reisvoorwaarden. Iets meer dan 70% voorziet dat dienstverlening waarbij de klant centraal staat onder meer een actievere signalering van verbeteringsmogelijkheden voor de klant betekent.Product approval Kijkend naar het productaanbod is ruim 40% van mening dat verzekeraars op de kortst mogelijke termijn een volledig aanbod van nette producten zouden moeten realiseren. De nuance hierbij is dat een grote groep dit wel ziet voor complexe producten, maar minder voor de eindprijsproducten in de schademarkt. Daarnaast is zo?n tweederde het erover eens dat er voor intermediair een rol ligt op gebied van product approval.

GEEN REACTIES